Mærkning af demensegnede plejeboliger

I 2017 trådte bekendtgørelse om mærkning af plejeboliger til demente i kraft. Kommuner har herefter pligt til at indberette mens friplejeboliger m.fl. kan vælge at indberette. Sonovisions løsninger bidrager til løsning af nogle af de vigtigste problematikker ifm. gøre plejehjem demensegnede.

Mærkning af demensegnede boliger på plejehjem

Bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

I dag har 42 pct. af beboerne på plejehjem og i plejeboliger en demensdiagnose. Den samlede andel menes dog at være højere, da der hertil kommer de beboere, der lever med demens uden at have fået en diagnose.

Mærkningsordning for demensegnede plejeboliger og demensvenlig indretning fokuserer på fire hovedemner:

 • At finde vej og overskuelige omgivelser.
 • Kontakt til naturen og sansestimulering.
 • Hjemlighed og atmosfære.
 • Daglysets og kunstlysets betydning.

Plejehjemmene skal bl.a. svare på, om indgangsdøre er lette at finde, og om der er udsigt til oplevelsesrige og varierende omgivelser. Spørgeskemaet fylder kun en A4 side.

De indberettede oplysninger kan for hvert plejehjem findes i Plejehjemsoversigten

 

Nationalt Videnscenter for Demens

Nationalt Videnscenter for Demens arbejder med forskning og formidling af viden om demens uddyber, hvad et demensvenligt miljø bør være kendetegnet ved: Demensvenligt miljø er kendetegnet ved:

 • Hjemlighed.
 • Genkendelighed.
 • Tryghed og sikkerhed.
 • Tilpas stimulerende omgivelser.
 • Mulighed for at minimere uvedkommende støj og stimuli.
 • Identiteten understøttes af indretning, reminiscens.
 • Tydelig rumfunktion.
 • Synlighed og overskuelighed.
 • Bevidst valg af farver og kontrastfarver.
 • Mange ledetråde til at orientere sig efter, fx piktogrammer.
 • Tilstrækkelig lys, mørke områder undgås.
 • Let adgang til trygge og stimulerende udearealer.

Nationalt Videnscenter for Demens – Demensvenlige boliger – byggeri og indretning


Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge er velegnede til demensboliger

Sonovisions lyddæmpende skærmvægge og akustikbilleder bidrager til at imødekomme SBI’s mærkningsordning for demensplejeboliger. Vores akustikbilleder og skærmvægge er med til at skabe hjemlighed og atmosfære i fællesområderne, og som markante wayfinding referencepunkter for beboerne.

 

Udsigt til natur i demensegnet bolig - naturbillede

Udsigt til natur – Det kan i praksis være vanskeligt at skabe fornøden udsigt til natur i eksisterende plejecentre. Her kan Sonovisions billeder bidrage til den daglige oplevelse af natur.

 

Støjdæmpning på gange og i aktivitetsområder – Alle vores billeder er forsynet med en bagvedliggende  40 mm akustikplade med høj støjdæmpningseffekt.

Støjdæmpning af rum i demensegnet bolig med akustikbillede

 

Sansestimulering ved spisebordet i plejehjem

Sansestimulering ved spisebordet – Ovenstående er fra et plejehjem, hvor der signaleres spisestue. Motiverne kan have en sansestimulerende indvirkning på beboerne.

 

Rumopdeling i mindre enheder – Rumopdeling med skærmvægge kan adskille rum med megen aktivitet fra rum til afslapning.

Opdeling af fællesrum i plejehjem

 

Wayfinding med stort blomstermotiv i plejebolig

Wayfinding – Nogle af Sonovisions mere markante motiver vil hjælpe demente beboere til bedre at orientere sig og finde vej.

 

 

 

Statens Byggeforskningsinstituts anvisninger for demensplejeboliger

 

Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) har udgivet en række anvisninger og anbefalinger til, hvordan der kan skabes gode fysiske rammer for demente i plejeboliger. Anbefalingerne er baseret på forsknings- og erfaringsbaseret viden.

SBI anbefaler bl.a., at demente sikres gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr. SBI anbefaler på baggrund af forskning, at naturen gøres tilgængelig for personer, der ikke har mulighed for at komme ud. Her tænkes bl.a. på udsigt til det grønne og adgang til sansehaver og terapihaver. Hos Sonovision arbejder vi på at trække naturen ind på plejehjemmene i form af vores tryghedsskabende og evidensbaserede kunst.

SBI anvisninger for plejeboliger for personer med demens

 

 

Plejecenter skærmvægge

Mobile skærmvægge har skabt ro på plejecenter Othello

På Plejecenter Othello i Frederica benytte Sonovisions mobile skærmvægge flittigt til løbende at skabe optimale rammer for borgernes udfoldelse dagen igennem. Personalet er glade for at skærmvæggene nemt kan flyttes rundt til nye positioner.

Mobile skærmvægge på Othello

Jeg har fået mere ro i hovedet

Sonovision har leveret demensvenlig indretning med akustikbilleder og skærmvægge til Plejecenter Kastaniehaven. De tryghedsskabende elementer indgår nu som et element i plejecentrets arbejde med at skabe en bedre hverdag for de demente beboere.

Demensvenlig indretning på Kastaniehaven

Demensvenlig indretning og hjemlighed

Det kan være en ganske vanskelig opgave at skabe hjemlige rammer i fællesområderne på et plejehjem. Sonovision giver her sit bud på, hvor der kan tages fat, hvis man vil skabe basal velvære for beboerne på plejehjemmet.

Demensvenlig indretning og hjemlighed

top