Kræftens Bekæmpelse støtter kunstnerisk udsmykning på hæmatologiske ambulatorium

Stedfortrædende afdelingsleder Mette Munk foran et af afdelingens nye tryghedsskabende billeder. Patienterne opholder sig nogle gange op til seks timer i dette behandlerrum, og har nu fået udsigt til et smukt fynsk landskab med kastanjetræer og rapsmarker.

Evidensbaseret kunst som understøtter patienters og pårørendes velbefindende

Hæmatologisk ambulatorium på OUH har fået en større donation fra Kræftens Bekæmpelse til udsmykning med tryghedsskabende kunst. Gaven har betydet, at der nu er Sonovision billeder i alle afdelingens behandlerum samt i flere konsultationsrum og ved indgangen. Sonovisions kunstneriske udsmykning falder inden for ansøgningspuljens formålsbeskrivelse, da den er valgt ud fra evidensbaserede kriterier for tryghedsskabende kunst og samtidigt bidrager til et behageligt lydmiljø i kraft af sine støjdæmpende egenskaber.

Positive spontane reaktioner: SÅ flotte billeder!

X4 er en afdeling, hvor patienter typisk kommer kontrol eller behandling over en længere periode. Allerede på førstedagen, hvor billederne blev hængt op, kom der mange spontane og glade tilbagemeldinger fra patienter og personale. En af de patienterne udtrykte, at han var yderst tilfreds med den nye udsigt over et fynsk landskab. Flere blandt personalet har også bemærket billedernes bidrag til en bedre akustik.

 

Wayfinding hospital OUH

Afdelingen modtager patienter på både 1. og 2. sal. Et af billederne er derfor placeret som pejlemærke i trappeopgangen. Her skal patienten enten gå ind ad døren til venstre eller fortsætte en etage længere op. Motivet fra Møns Klint fungerer også som en slags imødekommende signatur for afdelingen. Billedet er sikret mod tyveri med usynlig skrue. 

Motiver som inviterer på en drømmerejse

Sonovisions danske naturmotiver opfylder en række vigtige kriterier for anvendelse i sygehusmiljøer. De skal fungere som positive distraktioner, hvor patienterne inviteres til en tryg og behagelig vandring ind i landskabet. Reaktionerne fra patienterne har vist, at billederne har opfyldt deres formål, hvor patienter har givet udtryk for glæde over at komme ind i et behandlerrum med samme landskabsmotiv som tidligere, og har kunnet fortsætte deres drømmerejse.

 

 

Fysiske rammer, der understøtter af patienters og pårørendes velbefindende

Kræftens bekæmpelse begunstigede i slutningen af 2023 en række projekter til med helende arkitektur på onkologiske og hæmatologiske af afdelinger. Afdeling X4 på OUH var en af de heldige modtagere af midler.

X4 kunne i ansøgningen anføre, at man allerede med succes havde afprøvet noget af Sonovisions evidensbaserede kunst i en mindre skala, hvilket formentlig var et godt argument for at imødekomme ansøgningen.

Kræftens Bekæmpelse har med initiativet ønsket at understøtte, at der på danske hospitaler iværksættes projekter, hvor patienters og pårørendes velbefindende og oplevelse af tryghed og imødekommenhed understøttes gennem konkrete designvalg af lys, akustik, materialer og møblering i venteområder, opholdsområder mv.

 

Kræftens bekæmpelse

 

 

 

top