Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder

Sonovision har fået midler fra Kulturregion Fyns pulje for Kultur & Sundhed. Projektet inddrager foruden beboere på bostederne, fynske naturfotografer samt studerende på SDU.

Tryghedsskabende kunst på Store Dannesbo

Midlerne fra Kulturregion Fyn går bl.a. til tryghedsskabende kunst på St. Dannesbo (bosted for hjemløse), Dannesbohus (plejehjem for personer med misbrugsproblemer samt Veteranhjemmet i Odense.

 

Tilmeld dig seminar om tryghedsskabende kunst 28. juni

 

Midler fra Kulturregion Fyn til kunstnerisk udsmykning på tre bosteder

Naturfotografiers positive indvirkning på hospitalspatienter er velbeskrevet, og i dette projekt undersøges, hvorledes positive distraktioner i form af naturmotiver kan styrke velvære og trivsel på tre vidt forskellige fynske bosteder:

Forskning har peget på, at især fotografier af (velkendte) landskaber virker tryghedsskabende i behandlings- og plejemiljøer. Vi vil med projektet undersøge, hvorvidt vi med succes kan overføre disse erfaringer til bostederne.

 

Inddragelse af naturfotografer

Som en del af projektet har Sonovision kontaktet ni fotoklubber på Fyn og omliggende øer. Her har vi opfordret medlemmer til at bidrage med lokale naturfotografier fra deres private samlinger. Derudover er naturfotografer blevet opsøgt gennem forskellige fora på internettet.

I alt 27 fotografer meldte ind med materiale, hvilket resulterede i en samling på 38 naturfotografier fra 25 fotografer, som blev valgt ud til projektet. Det var disse 38 naturmotiver fra Fyn, som beboerne på bostederne fik mulighed for at vælge imellem som udsmykning på store billeder på deres tre respektive bosteder.

 

Inddragelse af beboerne på de tre bosteder

Inden beboerne på de tre bosteder fik mulighed for at vælge mellem naturmotiverne, fik vi lavet de færdige billeder uden motiv. I nogle af tilfældene kunne vi hænge det “tomme” billede op på det endelige sted på væggen. I andre tilfælde blev de tomme billeder bare vist på udvælgelsesstedet.

Beboerne kom nu ind én efter én og kunne pege på hvilke af motiverne, de kunne ønske til de forskellige billeder og evt. forklare lidt hvorfor. Det var ikke alle 38 motiver, som kunne bruges til alle billeder. Det har noget at gøre med om billederne skulle være højformat eller bredformat, og om billederne kunne tåle at komme op i stor størrelse til nogle af de store motiver.  Derfor blev beboerne efterfølgende spurgt, hvilke af alle de 38 motiver, de syntes bedst om, og hvilke de syntes mindst om.

Efter at billedlærrederne var blevet produceret og sat op på billederne er beboere blevet spurgt om, hvad de synes om resultatet.

Kandidatspecialer omkring brugerinddragelse i valg af kunst

I forbindelse med projektet er to kandidatstuderende fra Den Sundhedsfaglige Kandidat på SDU ved at lave speciale omkring beboernes valg af billeder/kunst til deres bosteder, samt deres reaktion på den valgte kunst – Læs mere om kandidatprojektet

 

Vinderfotoet præmieres med 1.000 kr.

Som en del af projektet kontakter vil alle fynske fotoklubber med opfordring til medlemmerne om at indsende deres bedste fynske landskabsfotografier fra deres gemmer. De bedste af disse naturfotos vil indgå i den pulje af motiver, beboerne på bostederne kan vælge imellem til deres billeder. Under forløbet vil der udvalgt et vinderbillede, som honoreres med en præmie på 1.000 kr. – Læs mere om fotoprojektet

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

 

 

På St. Dannesbo har beboerne valgt disse motiver til to skærmvægge, som bryder den store kantine op i to og giver en eminent udstilling af de flotte motiver fra Fyns Hoved og Langeland. 

top