Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder

Sonovision har fået midler fra Kulturregion Fyn pulje for Kultur & Sundhed. Projektet inddrager foruden beboerne også fynske naturfotografer og studerende på SDU.

Tryghedsskabende kunst på Store Dannesbo

Midlerne fra Kulturregion Fyn går bl.a. til tryghedsskabende kunst på St. Dannesbo og Dannesbohus, som er hhv. botilbud for hjemløse og plejehjem for personer med misbrugsproblemer i Odense Kommune.

 

Midler fra Kulturregion Fyn til kunstnerisk udsmykning på tre bosteder

Naturfotografiers positive indvirkning på hospitalspatienter er velbeskrevet, og i projektet “Tryghedsskabende kunst på fynske bosteder” undersøges, hvorledes positive distraktioner i form af fotografiske afbildninger af natur kan styrke velvære og trivsel på tre vidt forskellige fynske bosteder.

I forbindelse med kunstnerisk udsmykning har forskningsresultater især peget på fotografier af (velkendte) landskaber som et tryghedsskabende element. Som en del af projektet kontakter Sonovision otte fotoklubber fra Fyn og omliggende øer, og opfordrer medlemmer til at bidrage med lokale naturfotografier fra deres samling.

På hver af bostederne vil der blive hængt billeder op med landskaber på Fyn og omliggende øer. Beboerne får mulighed for at være med til at vælge mellem hvilke motiver, der skal hænges op, blandt de indsendte naturfotografier.

Projektet retter sig mod beboere på hjem for henholdsvis krigsveteraner, hjemløse og misbrugere på følgende institutioner:

Kandidatspecialer omkring brugerinddragelse i valg af kunst

I forbindelse med projektet vil kandidater fra Institut for Sundhedstjenesteforskning ved SDU i forbindelse med deres speciale hjælpe med at undersøge processen omkring beboernes valg af billeder/kunst til deres bosteder – Læs mere om kandidatprojektet

 

Fotoprojekt med deltagelse af fynske naturfotografer

Som en del af projektet kontakter vil alle fynske fotoklubber med opfordring til medlemmerne om at indsende deres bedste fynske landskabsfotografier fra deres gemmer. De bedste af disse naturfotos vil indgå i den pulje af motiver, beboerne på bostederne kan vælge imellem til deres billeder. Under forløbet vil der udvalgt et vinderbillede, som honoreres med en præmie på 1.000 kr. – Læs mere om fotoprojektet

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

 

 

Tryghedsskabende kunst på Veteranhjem Odense

På det nye Veteranhjem Odense bliver der ophængt akustikbilleder med fynske naturmotiver i fællesområderne.

top