Tryghedsskabende landskabsfotografier fra fynske naturfotografer

Vi inviterer fynske naturfotografer til at indlevere fotos, som opfylder en række kriterier for “helende kunst” på veteranhjemmet i Odense og St. Dannesbo bosted for hjemløse.

Landskabsfotografi fra Valdemars Slot - Projekt Tryghedsskabende Kunst

Motiv fra søen ved Valdemars Slot på Tåsinge, som opfylder kriterierne for “helende kunst”

 

Opfordring til fynske naturfotografer med interesse for landskabsfotografi

Vi er i gang med at kontakte fynske fotoklubber med opfordring til at bidrage med forslag til fynske naturfotos udvalgt ud fra en række evidensbaserede kriterier. Udvalgte fotos vil indgå i projektet. Vi har brug for i alt ca. 12 store billeder til de tre steder.

Hvis et af de indsendte billeder bliver udvalgt til et af de tre bosteder, honoreres fotografen med 250 kr. pr. print. Det er beboerne, der står for den endelige udvælgelse.

Vinderfoto vil blive præmieret med 1.000 kr. 

Sonovision har ingen form for rettigheder til de indsendte fotos. Læs mere om rettigheder til indsentte billeder nederst på siden.

 

Vi vil gerne besøge din fotoklub

Vi tilbyder at komme ud i fotoklubber på Fyn/Langeland/Ærø til en inspirationsaften med oplæg omkring: Tryghedsskabende naturfotografier, æstetik, helende kunst og evidens. Kontakt os for nærmere aftale: 70 25 55 52.

 

Beskrivelse af projektet

I de senere år har man specielt inden for hospitalsområdet arbejdet med begrebet helende kunst. Altså kunst eller kunstnerisk udsmykning, der fremmer helingsprocessen. Sonovision har i den forbindelse engageret sig i forskning omkring kunst på hospitaler og plejehjem. Forskningsresultater peger på, at fotografier af (velkendte) landskaber er et tryghedsskabende element.

Det er projektets ide, at tage ved lære af denne viden og forsøge at udbrede den til fynske boinstitutioner. Der skal undersøges, hvilke typer fotografiske afbildninger af landskaber, der i særlig grad har en positiv indvirkning på livskvalitet og velvære på:

For hvert af bostederne skal der i samarbejde med ledelse og beboere udvælges både motiver og velegnede steder at sætter billederne op.

 

Krav til indleverede landskabsfotos

Vi ønsker tilsendt landskabsfotos fra Fyn og omliggende øer. Karakteristika kan være visuel dybde og åben forgrund. Der må ikke optræde personer på billederne. Indslag af asfaltveje, elmaster eller nutidige bygninger tæller ned. Der kan dog godt være indslag af kulturelementer, såsom gamle lader, ældre huse, herregårde. Indslag af fredelige dyr kan også være godt.

Billederne skal fortrinsvis udstråle sommer, men sent forår og tidligt efterår kan gå an. Billederne skal også være “naturlige” optagelser, og må f.eks. ikke virke grafiske eller unaturligt postkortagtige.

Motiverne skal tage sig ud som du husker din egen vandretur gennem naturen – altså ikke noget dramatisk kig op i trækronerne eller påfaldende brug af vidvinkel eller zoom. Billederne må ikke være efterbearbejdede af fx skyformationer eller farver.

Billederne skal have en godt stor opløsning, minimum 4.000 pixel på den korte led. Der vil blive brug for både tværformat og højformat billeder.

Se eksempler på billeder fra Sonovisions samling

 

Eksempel på akustikbillede på væg

Eksempel på den type akustikbilleder, der skal hænge på bostederne. Der vil blive fremstillet omkring 12 akustikbilleder i denne størrelse. Alle forsynet med titel og fotografens navn.

 

Fremsendelse af fotos

Fotos sendes med wetransfer til info@sonovision.dk. Sammen med fotos oplyses:

  • Fotografens navn
  • Fotografens kontaktoplysninger
  • Evt. fotoklub
  • Lille beskrivelse af, hvad billedet forestiller, og hvor det er taget, fx “Langesø i solopgang”

Seneste dato for indlevering: 31. december 2020.

 

Hvor mange fotos skal du fremsende

Vi foreslår, at du fremsender et eller to eller måske højst tre fotos vil vurdering hos os. Vi kan så tage en snak om der skal fremsendes flere.

 

Beskæring af fotos

Du skal ikke tænke så meget på, hvilket format fotos skal fremtræde på det endelige akustikbillede. Vi laver forslag til beskæring til vores højformat eller bredformat, eller måske begge dele, hvis det giver mening. Vi aftaler beskæring med den enkelte fotograf, og accepterer, at fotografen trækker et billede tilbage, hvis billedet bliver beskåret for ham/hende dårlig måde. Herunder ses de to standardformater hhv. 120×90 cm og 90×120 cm.

Kastanjeallé på Midtfyn
(hvis nogen ved, hvor det er taget, så vil jeg gerne vide det :))

 

Kvæg på Sudden ved Hindsgavl Voldsted

 

 

Udvælgelse af billeder til projektet og brugen af dem

Sonovision vil stå for udvælgelse af de bedste indsendte fotos. Billederne vil sammen med nogle af Sonovisions fotos blive taget med ud på bostederne. Her vil beboere være med til at udvælge motiverne på omkring 12 store akustikbilleder i størrelse 90×120 cm eller 120 x 90 cm. Se et eksemplet på, hvordan et fotografi kan tage sig ud på billedet ovenfor.

Hvis et af de indsendte billeder, der bliver udvalgt til et af bostederne, bliver det honoreret med 250 kr. pr. akustikbillede.

Vi vil på vores hjemmeside lave en omtale af de naturfotos, der kommer til at indgå i projektet. Her vil vi efter aftale med de enkelte fotografer angive fotografens navn og evt. kontaktoplysninger.

 

Kreditering af billeder og rettigheder

De billeder, som brugere udvælger til deres bosteder, vil blive forsynet med påtrykt beskrivelse af motiv og fotografens navn.


Eksempel på kreditering af fotograf

 

Et foto kan maksimalt blive anvendt til tre billeder. Det vil ske, hvis beboerne på alle de tre bosteder bliver udvalgt til at hænge på deres vægge. Hvis en fotograf har indsendt flere billeder, og Sonovision tager dem med i udvalget, kan disse billeder teoretisk også blive hængt op tre gange.

Hverken Sonovision eller bostederne har nogen yderligere rettigheder til de anvendte billeder.

Læs mere om rettigheder nederst på siden.

 

Præmiering af vinderbillede og presseomtale

Sonovision vil på baggrund af vurderinger fra beboerne og egne vurderinger udvælge et vinderbillede, som præmieres med 1.000 kr.

Vi vil i forbindelse med projektet forsøge at skaffe presseomtale af vinderfotoet og dets fotograf.

 

Fotoklubber der vil blive kontaktet

 

Forskningsprojekter

I forbindelse med projektet vil kandidater fra den sundhedsfaglige kandidatuddannelse på SDU vil være involveret i hele processen. Læs mere om kandidatprojekterne her

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

 

 

 

Hvad bruger vi de indsendte billeder til

Rettigheder til indsendte billeder

 

Der skal bruges i alt ca. 12 billeder til de tre bosteder, som hver især vil blive honoreret med 250 kr.

Når vi modtager forslag til fotos fra deltagerne foretager vi en bedømmelse ud fra, hvad vi har skrevet i afsnittet ”Krav til indleverede landskabsfotos”. Ud fra dette kan vi vælge, at lade et eller flere af de indsendte fotos gå videre i projektet.

På hvert af bostederne fremlægger vi en oversigt, over hvilke billeder, beboerne kan vælge imellem. Hvis beboerne udvælger en fotografs billede, bliver dette billede printet som et ca. 1 m2 stort lyddæmpende billede (inkl. hvid ramme omkring). Når det sker, bliver fotografen honoreret med 250 kr. Hvis fotografens billede bliver valgt til flere bosteder, bliver fotografen honoreret med 250. pr. sted.

Hvis fotografen har fået flere billeder med blandt de billeder, beboerne kan vælge imellem, er der mulighed for at to eller flere af fotografens billeder bliver udvalgt til at blive hængt op. Her gælder det ligeledes, at fotografen bliver honoreret med 250 kr. pr. print.

I forbindelse med projektet får hverken Sonovision, bostederne eller nogen anden rettigheder til de indsendte billeder ud over til brug på de ca. 12 billeder, der af beboerne bliver udvalgt til at hænge på de tre bosteder.

top