Akustikbilleder og skærmvægge med ultralav brandbelastning

Skænk på plejecenter Kildebakken

I ovenstående eksempel har brandmyndighederne godkendt en skænk af brændbart træ som måske vejer 100 kg samt et Sonovision billede, hvor det brændbare materiale vejer 0,25 kg. Akustikbilledet udgør således en forsvindende lille del af den samlede brandbelastning på denne gang.

Langt det meste af Sonovisions skærmvægge og akustikbilleder er ubrændbart

Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge har en kerne af Rockfons støjabsorbent, som ikke kan brænde. De bærende rammer består aluminium og skærmvæggene fødder er lavet af rustfrit stål, som heller ikke kan brænde. Dog er rammerne lakerede.

Kanvasstoffer i brandklasse B

Nogle af Sonovisions skærmvægge er forsynet med Camira Carlow kanvasstof, som har en høj standard i forhold til både miljø, indeklima og brand. Kanvasstoffets brandklasse svarer til dansk brandklasse B. Se mere om Camira Carlow udvalg og specifikationer hos fabrikanten

Brandbelastning for de printede lærreder

De printede lærreder består af vævet polypropylen, som har en brændbarhed på linje med plast. Men lærrederne udgør til gengæld en meget lille del af Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge.

Bygningsreglements foreskriver, at der i flugtveje må være 1,5 kg plast i møbler pr. m2 flugtvej. Eksempelvis er der kun ca. 250 g lærred i et typisk Sonovision akustikbilledet. Det svarer omregnet til, at der må være 600 af Sonovisions billeder pr. 100 m2 flugtvej!

Kunststrategi på OUH Ærø

Eksempel: akustikbillede på 120x90cm

  • Printet lærred på den ene side = ca. 250 g brændbart plastmateriale.

Eksempel: skærmvæg på 120x180cm

  • Ved kanvasstof på den ene side og printet lærred på den anden side = ca. 500 g brændbart plastmateriale.
  • Ved printet lærred på begge sider = ca. 1.000 g brændbart plastmateriale.

Om udregning af brandbelastning

Iht. bygningsreglementets kapitel 7.3.2.1 vedr. gangarealer i flugtveje er der tilladt 50 MJ brændbart materiale pr. m2. Som tommelfingerregel accepterer man 2,5 kg træ pr. m2 og 1,5 kg plast pr. m2. Det er også vigtigt, at det brændbare materiale er jævnt fordelt i hele flugtarealet.

Et typisk Sonovision akustikbillede størrelse 120×90 cm indeholder ca. 0,25 kg polypropylenvæv. Regnes polypropylen som plast må der altså i teorien hænge 600 billeder på en 100 m2 flugtvej.

På en typisk Sonovision skærmvæg størrelse 120×180 med billede på begge sider indeholder ca. 1,00 kg polypropylenvæg. Regnes polypropylenen som plast må der altså i teorien stå 150 skærmvægge på en gang.

Man skal dog huske, at Sonovisions skærmvægge typisk kun har polypropylenvæv på den ene side og kanvas i brandklasse B på den anden side – det giver en lavere brandbelastning.

Forbehold

Ovenstående er vejledende. Det er altid op til de lokale brandmyndigheder at bestemme brandbelastningen i et givet område.

top