Seminar om tryghedsskabende kunst (naturfotografier) og brugerinddragelse på bosteder

 

 

20 beboere på 3 fynske bosteder var med til at udvælge fotokunst til deres bosteder. Der kunne vælges mellem landskabsbilleder indsendt af 25 naturfotografer. Her lederen af Veteranhjem Odense, Hannah Ussing foran et af de udvalgte motiver.

Seminar afholdt i Forskerparken i Odense, mandag den 28. juni 2021

Sonovision har i samarbejde med to kandidatstuderende, 23 naturfotografer og 25 brugere undersøgt potentialet i selvvalgt fotografisk naturkunst på to fynske bosteder. På seminaret i Forskerparken i Odense den 28. juni kl. 10:00 til 12:00 fremlægger kandidaterne resultater af deres studier for interesserede deltagere.

Forsker ved SDU Simon Høegsmark slutter dagen af med et indlæg om naturens helbredende kræfter – og hvad sker der i hjernen, når vi ser på billeder af natur.

 

10:00-10:15 Velkomst og baggrunden for projektet

 • Karsten Andersen, Sonovision
 • Stine Keiding, Kulturregion Fyn

 

 

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen forsker i kunst og velvære

De to sundhedsvidenskabelige kandidatstuderende Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen har ifm. deres speciale fulgt processen med beboernes udvælgelse af naturkunst på to fynske bosteder og beboerenes efterfølgende reaktioner på den valgte naturkunst.

 

10:15-11:15 Kunst og velvære på to fynske bosteder

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen er sundhedsvidenskabelige kandidatstuderende på SDU. De har ifm. deres speciale fulgt processen med beboernes udvælgelse af naturkunst på to fynske bosteder. Data til deres specialer blev tilvejebragt gennem observationer og interviews med brugere på bostederne.

Katrine Skursch har på St. Dannesbo forsorgshjem for hjemløse haft fokus på:

 • Hvilken rolle spiller beboernes tidligere erfaringer med natur for deres oplevelse af naturkunst?
 • Hvilke stemninger frembringer kunsten hos beboerne?
 • Hvordan oplever beboerne det at blive inddraget i udvælgelsesprocessen af naturfotografierne?

Katrine fandt i sit studie bl.a.

 1. Beboerne trak på deres tidligere erfaringer i naturen når de så og oplevede naturfotografierne. Det betød at de ved at se på billederne fik positive minder fra tidligere i deres liv. De fleste forbandt billederne med oplevelser de havde haft i en god periode i deres liv.
 2. Beboerne fandt det meget meningsfyldt at deltage i processen med at udvælge billederne. De følte at de ikke bare forbedrede forsorgshjemmet for deres skyld, men også for de andre beboere.

Læs mere om Katrines kandidatspeciale her

 

Hannah Tinggaard Nielsen har på Veteranhjem Odense haft fokus på:

 • Hvordan forstår og oplever veteraner med posttraumatisk belastningsreaktion, naturfotografier og det at have deltaget i udvælgelsen af naturfotografier til veteranhjemmet.
 • Hvilken betydning har naturfotografierne og deltagelsen i udvælgelsen for veteranernes mentale sundhed?

Hannah fandt i sit studie bl.a.:

 1. Veteranernes erfaringer i naturen spiller en stor rolle ifm. udvælgelse af naturmotiver til Veteranhjemmet.
 2. Veteranerne finder, at der er der lighedspunkter mellem intentionen med at være på veteranhjemmet (at finde ro, tryghed og et fristed) og den stemning naturfotografierne bidrager med.
 3. Deltagelse i udvælgelse af naturmotiverne giver en følelse af anerkendelse og samhørighed omkring et projekt både for veteraner, der deltog i udvælgelsen og de øvrige, der blot kan glædes over naturbillederne i hverdagen. Dette har stor betydning, idet veteraner med PTSD kan føle sig ensomme, ekskluderet i samfundet, marginaliseret og stigmatiseret.

Læs mere om Hannahs kandidatspeciale her

 

 

Simon Høegmark forsker i naturens evne til at understøtte vores mentale sundhed. Simon vil i sit indlæg belyse, hvad der sker med hjernen, når vi er i naturen eller ser på billeder af natur, og hvorfor naturen er så vigtig for vores mentale sundhed, velvære, ro og overskud.

 

11:15-11:45 Naturens evne til rehabilitering af stress, angst og depression

Forsker Simon Høegmark fra Syddansk Universitet forsker i naturens evne til at understøtte vores mentale sundhed.

 • Forskningen kan fortælle os, hvad der sker med hjernen, når vi er i naturen eller ser på billeder af natur. 
 • Hvilke sansninger, stemninger, tid og rum, kan vi opfatte i naturen, og hvordan kan de fænomener have en helbredende kraft? Og hvad er det, der indvirker så stærkt på vores krop, psyke og ånd – ikke bare når vi opholder os i naturen, men også når vi ser på billeder af natur?
 • Simon fortæller om, hvad der sker med vores krop og psyke, når vi bringer naturen mere ind i vores hverdag – og hvorfor det er så vigtig for vores mentale sundhed, velvære, ro og overskud.

11:45-12:00 Præmiering af bedste naturfoto og afslutning

 • Afsløring af bedste naturfoto i konkurrencen: Tryghedsskabende kunst på bosteder” – På baggrund af tilbagemeldinger fra beboere på de to bosteder udnævnes vinderen af bedste naturfotografi….
 • Afslutning.

 

 

 

På St. Dannesbo forsorgshjem for hjemløse har beboerne bl.a. udvalgt disse naturmotiver. De er placeret på to skærmvægge, som på en fleksibel møde bryder den store kantine op i to og giver en eminent flot udstilling af motiver fra Fyns Hoved og Langeland. 

 

Baggrunden for projektet – fotografiske afbildninger af natur kan bidrage til velvære og trivsel

Sonovision har i en årrække arbejdet med tryghedsskabende kunst i pleje- og behandlingsmiljøer. Vores projekter tager afsæt forskning og brugerevalueringer. Vi har selv været initiativtagere til forskning eller har på anden måde været inddraget i forskning på feltet.

Midlerne fra Kultur & Sundhedspuljen, har det gjort det muligt at afprøve nye veje og undersøge effekten af brugerinddragelse ved udsmykning af bosteder med fotografiske afbildninger af natur.

 

Fernisering på naturbilleder på Veteranhjem Odense

Daglig leder Hannah Ussing foran billedet, der blev valgt til fællesrummet i Veteranhjem Odense

 

Tryghedsskabende kunst på Store Dannesbo

Midlerne fra Kulturregion Fyn går bl.a. til tryghedsskabende kunst på St. Dannesbo (bosted for hjemløse), Dannesbohus (plejehjem for personer med misbrugsproblemer samt Veteranhjemmet i Odense.

 

Kulturregion Fyn logo

Projektet er støttet af midler fra puljen “Kultur og Sundhed” under Kulturregion Fyn

Støtten fra Kulturregion Fyn har gjort det muligt at gennemføre det omfattende projekt, som har inddraget mere en 50 naturfotografer og beboere samt ledelse og administrativt personale på de tre bosteder.

 

 

top