Helende arkitektur – Positive distraktioner tiltrækker opmærksomhed og afleder negative tanker

Definition: Positive distraktioner er faktorer i det omgivende miljø, som 1) tiltrækker sig opmærksomhed,  2) fremkalder positive følelser, og 3) medvirker til at aflede patienter fra negative følelser og bekymrede tanker. Positive distraktioner er et vigtigt virkemiddel inden for hospitalsdesign og helende arkitektur.

Billedet med naturmotiv er et eksempel på en positiv distraktion

Især naturfotografier har vist sig at virke dragende på patienter, og at kunne afhjælpe patienternes følelse af stress, bekymringer, frygt, smerte og sorg.

Positive distraktioner fremkalder positive følelser uden at anstrenge modtageren

Med positive distraktioner f.eks. i form af dragende billeder af natur, kan man få afledt opmærksomheden fra stress, bekymringer, utryghed, frygt og sorg.

En positiv distraktion er et begreb inden for forskningsfeltet helende arkitektur, og er klinisk defineret som at få rettet opmærksomheden på en ikke-skadelig begivenhed eller stimulus i det omgivende miljø.

Roger Ulrich definerede det i 1991 på denne måde: “En positiv distraktion er en faktor i det omgivende miljø, som fremkalder positive følelser og tiltrækker opmærksomhed uden at anstrenge eller stresse modtageren, og dermed medvirker til at blokere for bekymrede tanker”

Sagt på mere almindelig dansk drejer det sig om, at man på en positiv måde kan få afledt sin opmærksomhed fra stress, bekymringer, utryghed, frygt og sorg. Dette kan man gøre med kunstnerisk udsmykning, behagelig lyd, stimulerende lyssætning og fremme af hjemlighed, Derudover kan man forsøge at eliminere de negative distraktioner, som kan optræde som dårlig akustik, kedelig og trist belysning og institutionspræg.

 

Erfaringer vedrørende positive distraktioner fra undersøgelse på Odense Universitetshospital

Sonovision har været initiativtager til en større undersøgelse på Odense Universitetshospital, omkring patienters valg af kunst. Undersøgelsen belyste både hvad det betyder for patienten at han/hun selv for lov at vælge billedkunsten ved sygesengen, hvilke typer kunst patienterne valgte og hvordan de benyttede kunsten som positiv distraktion.

De valgte billeder (naturbilleder var langt de mest foretrukne) fungerede ifølge mange patienter som positiv distraktion på to måder:

  1. motivet giver mig ro
  2. motivet giver mig gode minder.

Motiverne gav lindring for negative følelser, og var derudover med til at fortrænge noget af den kedsomhed, der kan være forbundet med et hospitalsophold.

 

 

top