‘Positive distraktioner’ tiltrækker opmærksomhed og afleder fra negative tanker

Definition: Positive distraktioner er faktorer i det omgivende miljø, som 1) tiltrækker sig opmærksomhed,  2) fremkalder positive følelser, og 3) medvirker til at aflede os fra negative følelser og bekymrede tanker. Positive distraktioner er et vigtigt virkemiddel inden for hospitalsdesign og helende arkitektur.

Sonovisions naturmotiver fungerer som positiv distraktion

En beboer på Baunehøj plejehjem betragter et motiv fra Møns Klint. Forskning viser, at især naturfotografier virker dragende, bringer glæde, og kan afhjælpe følelse af stress, bekymringer, angst, smerte og sorg. 

Positive distraktioner fremkalder positive følelser uden at anstrenge modtageren

En positiv distraktion er et begreb inden for forskningsfeltet helende arkitektur, og er klinisk defineret som at få rettet opmærksomheden på en ikke-skadelig begivenhed eller stimulus i det omgivende miljø. Med positive distraktioner f.eks. i form af dragende billeder af natur, kan man få afledt opmærksomheden fra negative følelser.

Roger Ulrich definerede det i 1991 på denne måde: “En positiv distraktion er en faktor i det omgivende miljø, som fremkalder positive følelser og tiltrækker opmærksomhed uden at anstrenge eller stresse modtageren, og dermed medvirker til at blokere for bekymrede tanker”. Man kan fx bestræbe sig på at udvælge hospitalskunst, som på en positiv måde afleder patienten fra følelsen af smerte, kvalme, stress, bekymringer, utryghed, frygt, angst og sorg.

Man kan kan også aktivt forsøge at eliminere negative distraktioner, som kan optræde i form af dårlig akustik eller kedelig og trist belysning og institutionspræg.

 

Positive distraktioner på plejehjemmet

Vores billeder hænger på mange plejehjem over hele Danmark. Vi har i den forbindelse erfaret, at vores billedmotiver benyttes aktivt som positiv distraktion for beboere med demens. Personalet oplever ofte, at beboerne får sig et foretrukket motiv, som de ser sig selv ind i. Det kan give anledning til en snak, som kan være med til at skyde dagen godt i gang for beboer og personale. “Hver dag skal være en god dag” – Demensvenlig indretning på Kastaniehaven

 

 

Erfaringer vedrørende positive distraktioner fra undersøgelse på Odense Universitetshospital

Sonovision har været initiativtager til en større undersøgelse på Odense Universitetshospital, omkring patienters valg af kunst. Undersøgelsen belyste både hvad det betyder for patienten at han/hun selv for lov at vælge billedkunsten ved sygesengen, hvilke typer kunst patienterne valgte og hvordan de benyttede kunsten som positiv distraktion.

De valgte billeder (naturbilleder var langt de mest foretrukne) fungerede ifølge mange patienter som positiv distraktion på to måder:

  • “Motivet giver mig ro”
  • “Motivet giver mig gode minder”

Motiverne gav lindring for negative følelser, og var derudover med til at fortrænge noget af den kedsomhed, der kan være forbundet med et hospitalsophold.

 

 

Kunst på plejehjem for misbrugere

Sonovisions billede med støjdæmpende egenskaber fanger interessen på plejehjem for misbrugere i Odense.

 

top