Hvordan kan naturfotografier som kunstnerisk udsmykning fremme følelsen af velvære for hjemløse

Katrine Skursch har ifm. sit Cand.Scient.San kandidatprojekt (en del af projekt tryghedsskabende kunst på fynske bosteder) undersøgt hvilken indflydelse kunstnerisk udsmykning i form af naturbilleder (“naturkunst”) har på oplevelsen af resonans hos beboere på et forsorgshjem for hjemløse.

Formålet med specialet

Formålet med specialet har været at undersøge, hvordan naturkunst på væggene medierer beboernes oplevelser, med at komme på et forsorgshjem et forsorgshjem for hjemløse.

 • Hvilken rolle spiller beboernes tidligere erfaringer med natur for deres oplevelse af naturkunst?
 • Hvilke stemninger frembringer kunsten hos beboerne?
 • Hvordan oplever beboerne det at blive inddraget i udvælgelsesprocessen af naturfotografierne?

Metode og præsentation af resultater

Metoden der er anvendt, er kvalitativ i form af både observation og semistrukturerede interviews med beboerne. Empirien er forsøgt analyseret med udgangspunkt i Bourdieus teori om sociale klasser og Rosas teori om resonans. Resultaterne i specialet er grupperet i fire temaer:

 1. Sociale klasser og kunst.
 2. Tidligere erfaringer med natur.
 3. Stemninger frembragt af naturfotografierne….
  • Dystre stemninger frembragt af naturfotografierne.
  • Resonansens fysiske påvirkning.
  • Negativ” følelse fører til positiv resonansoplevelse.
 4. Inddragelse….
  • At blive set og hørt.
  • At føle sig inddraget.

I alt seks beboere var med til at pege på hvilke billedmotiver, de anbefalede til seks store billeder og skærmvægge i kantinen. Inklusionskriterier var: 1. billeder, informanterne fandt positive at se på, 2. dem flest havde peget på og 3. at alle seks ville få mindst et billede, de havde peget på til at hænge i kantinen. Eksklusionskriterier var: 1. billeder som de fandt flotte, men som de enten selv betegnede som dystre, eller 2. som en af de andre havde kategoriseret som dystert.

Efter ophængningen af billederne blev der foretaget interviews med fem af beboerne. Billederne hang i kantinen i ti dage inden interviewene blev foretaget, for at give beboerne mulighed for at se og opleve dem.
Intervieweren gjorde brug af individuelle interviews for at give informanterne ro og mulighed for at berette om de ting de havde på sinde, uden at de blev afbrudt af andre.

 

 

Katrine Skursch og koordinator Carina Sidsel Riber Petersen ved bordene, hvor beboerne kunne vælge deres foretrukne motiver. I baggrunden de skærmvægge og billeder, hvor billederne senere skulle indgå.

 

 

1) Erfaringernes rolle for oplevelsen af naturfotografierne

 

 • Beboerne skal ses som enkeltindivider, som primært har hjemløshed tilfælles. Og det kan derfor ikke bare antages, at de ser og oplever kunst på den samme måde.
 • Beboerne trækker på tidligere erfaringer, når de ser på billederne.
 • Beboerne forbinder billederne med deres levede liv.
 • Naturmotiverne behøver ikke være billeder af steder, de kender, men bare noget de kan relatere til.

 

 

 

2) Stemningen, som billederne bidrager med

 

 • Naturmotiverne kan føre til fysiske påvirkninger – positive og negative.
 • Beboerne er glade for, at billederne viser noget konkret, de kan forholde sig til.
 • Beboernes stemninger kan blive påvirkede, på den ene og den anden måde af at se på billederne

 

 

 

 

3) Betydningen af at blive inddraget i udvælgelsesprocessen af naturfotografierne

 

 • Inddragelsen af beboerne handler både om at vælge billederne og samtalerne med intervieweren.
 • Beboerne føler sig betydningsfulde, både ift. dem selv og de andre beboere.
 • Står både i dialog til billederne, men også personalet bag.

 

 

 

Fire af de seks motiver blev placeret på to skærmvægge (for- og bagside). De mobile skærmvægge fungerer som flytbare afskærmninger i kantinen – alt efter aktuel aktivitet.

 

 

Samlet konklusion

Konklusionen er, at beboerne på forsorgshjemmet ser og oplever kunst forskelligt afhængigt af social klasse. De kan ikke blot grupperes i én gruppe som hjemløse, men skal ses som enkelte individer der er endt i hjemløshed. Derudover spiller tidligere erfaringer med natur ind i deres oplevelse af naturkunsten og de oplever resonans ifm. kunsten, på forskellige måder. Endelig føler alle beboerne, at det er meningsfyldt at være inddraget i processen, i at udvælge billeder til kantinen.

 

De seks motiver, som blev udvalgt af de hjemløse

Herunder de seks billedmotiver valgt af beboere på forsorgshjemmet

Vilde heste ved Dovns Klint på Langeland
Foto: Jonas Legarth

Strandeng ved Fyns Hoved
Foto: Ib Fagerlund

Efterårsmorgen ved Odense Å
Foto: Simone Dupont

Udsigt over Odense Fjord fra Enebærodde
Foto: Damaris Böhlig

Dovns Klint på Langeland
Foto: Ib Fagerlund

Efterårsstemning ved Sanderumgaard nær Odense
Foto: Damaris Böhlig

 

Yderligere oplysninger

Er du interesseret i yderlige oplysninger om projektet, er du velkommen til at kontakte Karsten Andersen på telefon 40 91 68 50 eller e-mail: karsten@sonovision.dk

top