Tryghedsskabende kunst byder velkommen i psykiatrisk akutmodtagelse i Hillerød

Tryghedsskabende/evidensbaseret kunst i psykiatrien i Hillerød/Nordsjælland

Sonovisions tryghedsskabende kunst bidrager til ro og balance i akutmodtagelsen. Billederne er med sortlakerede rammer, så motiverne står flot ud fra den hvide væg og tiltrækker sig opmærksomhed. Billederne er støjdæmpende. 

Psykiatrisk Center Nordsjælland har fokus på omgivelsernes betydning for tryghed og velvære

I modtagelsen på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød hænger tre af Sonovisions tryghedsskabende akustikbilleder. Havmotivet er fordelt over tre billeder, og er smukt afstemt til det øvrige interiør. Her venter patienter og ofte pårørende på, at det bliver deres tur til en snak med personalet.

Psykiatrisk Center Nordsjælland har de senere år haft stigende opmærksomhed på omgivelsernes betydning for tryghed og velvære blandt patienter, pårørende og personale. Anskaffelse af Sonovisions akustikbilleder skal ses som et led i en strategi for at skabe en mere imødekommende akutmodtagelse.

Motiver som skaber opmærksomhed og glæde

Vi tog på besøg i akutmodtagelsen for at få en snak med Camilla og Fanny, som er hhv. assisterende afsnitsleder og sygeplejerske med specialfunktion på stedet. Vi var nysgerrige efter at høre, om billederne havde gjort en forskel i de to venteområder og syv patientstuer.

Personalet havde især bidt mærke i billedernes evne til både at virke markante og samtidigt have en motivmæssig lethed. Billederne synes at have en evne til at tiltrække sig opmærksomhed på en behagelig måde, og ofte give anledning til en god neutral snak patient og personale imellem.

Efter ændring af interiør og ophængning af Sonovisions akustikbilleder hører personalet ikke flere negative kommentarer om hvor sterilt og ubehageligt kedeligt, der er på stedet.

Mange af akutmodtagelsens ‘gæster’ er gengangere. Camilla og Fanny har flere gange oplevet, at patienter udtrykker glæde over at kunne komme i et patientværelse med et motiv, de er fortrolige med.

Samlende æstetik i venteområdet

I venteværelset i hovedbygningen kan man få indblik i, hvordan det praktiske, æstetiske og grønne kan gå op i en højere enhed. Udsigten til atriumgården og stueplanterne har en egen beroligende effekt. De praktiske møbler i afdæmpede farver bidrager til et æstetisk helhedsindtryk.

Vigtige egenskaber for kunst i psykiatriske behandlingsmiljøer

Sonovisions akustikbilleder har en række egenskaber, som gør dem særligt egnede til psykiatriske behandlingsmiljøer:

  1. Motiverne er valgt på basis af viden om evidensbaseret, tryghedsskabende kunst.
  2. Billederne yder støjdæmpning i høj absorptionsklasse.
  3. Billederne tåler alle former for sterilisering og og maskinvask.
  4. Billedoverfladerne er 100 % refleksfri, så motivet kan ses fra alle vinkler.
  5. Motiverne er store, så de ses tydeligt på tværs af en patientstue.
  6. Billederne kan sikres mod nedtagning med usynlig skrue.

Læs mere om produktegenskaber for Sonovisions tryghedsskabende kunst

 

Et kig ind i en af de syv patientstuer, hvor Sonovisions billeder er hængt op. Billederne er i størrelse 120×90 cm, så de tydeligt kan ses fra sengen, og motivet er afstemt efter den afdæmpede vægfarve. Der er valgt hvidlakerede rammer, som giver en flot kontrast til væggen. Naturfotografiet er fra Dovns Klink på Langeland.

 


Kunst i patientstuen på psykiatrisk hospital i Svendborg

Naturmotiver giver ro og glæde i psykiatrien i Svendborg

Naturbilleder som afledning og terapi – Et halvt hundrede akustikbilleder med motiver fra dansk natur præger patientstuer og gange på to psykiatriske afdelinger i Svendborg.

Vil du vide mere om kunst, akustik og landskabsbilleder i psykiatrien?

Har du lyst til at høre mere om kunst, akustik og landskabsbilleder i psykiatrien, så ring til Karsten Andersen på telefon 70 25 55 52 eller Mari Böhlig på telefon 26 36 47 11.

top