Bedre akustik med smukke billeder og skærmvægge på Plejecenter Kastaniehaven

Sonovision har leveret demensvenlig indretning og bedre akustik med smukke naturbilleder og skærmvægge til Plejecenter Kastaniehaven i Give. Akustikbilleder og skærmvægge indgår som et element i plejecentrets arbejde med at skabe en god og tryg hverdag for de demensramte beboere.

Demensvenlig indretning på plejehjemmet Kastaniehaven

Centerleder Emma Winther besigtiger de nye smukke lyddæmpende skærmvægge, som kan lukke af til, når sanserummet benyttes.

“Hver dag skal være en god dag”

Plejehjemmet Kastaniehaven har som fundament den overbevisning, at arbejdet kun anses for vellykket, hvis der er skabt en kvalitetsfuld hverdag for hver enkelt beboer. Personalet er således engageret i at identificere både små og betydningsfulde foranstaltninger, der kan bidrage til at forbedre livskvaliteten for beboerne.

En demensvenlig indretning, der inkluderer Sonovisions skydevægge, giver mulighed for at skabe afskærmede omgivelser til de demente beboere. Disse rum, også kaldet sanserum eller snoezelrum, tjener som en værdifuld ressource, hvor billeder, lys, lyd og komfortable møbler kan hjælpe med at fremkalde en tilstand af indre ro hos beboerne.

 

 

Jeg var SÅ glad, da jeg gik derfra - flot arbejde, I har lavet

 

– Nu har jeg været i Give for at se ombygningen. Jeg havde store forventninger – og jeg må sige, at de er blevet mere end indfriet. Man kan mærke forskel i akustikken allerede når man træder ind i huset.

– Begge afdelinger har fået en helt anden ro over sig – det er både det auditive, men også det visuelle, der gør en stor forskel. Det er meget smukke billeder, helt tredimensionelle. Min mand har en virksomhed der arbejder med printløsninger, så jeg er vant til at se professionelle løsninger. Jeres er bestemt flotte!

– Personalet fortæller gode historier om beboernes ændrede adfærd – bl.a. at de drages mod billederne og historier opstår. Det animerer til aktivitet og fordybelse – kan være med til at fremkalde historier, minder, fornemmelser fra en ellers tabt hukommelse. Jeg var SÅ glad da jeg gik derfra. Flot arbejde I har leveret!

Ulla Riber Mortensen, værdighedskonsulent i Videnscenter for Værdig Ældrepleje ved Sundhedsstyrelsen og tidligere ansat på Kastaniehaven

 

 

Demensvenlig indretning med akustikbilleder

Smukke stressreducerende motiver valgt ud fra evidensbaserede kriterier

Sonovisions rammer og billeder er afstemte som en harmonisk helhed. Man bemærker derfor ikke, at der faktisk befinder sig en hele 40 mm lyddæmpende akustikplade bag lærredet. Alle billederne er udvalgt ud fra overordnede evidensbaserede kriterier. Alle motiver er danske, og flere er udvalgt fra egnen omkring Kastaniehaven.

 

Støjreducerende billeder bidrager til ro i en kaotisk verden

Centerleder Emma Winther forklarer om plejecenterets arbejde med at forbedre stedets metoder til at give en tryg hverdag for plejecentrets beboere. Sonovisions løsning bidrager til at skabe et bedre akustisk miljø i en hverdag, hvor nogle af beboerne kan være uadreagerende og virke forstyrrende på depressive beboere. Der er således åbnet mulighed for, at hvor nogle af beboerne kan opholde sig i et miljø med færre forstyrrende stimuli, så der skabes ro i en måske kaotisk verden.

Demensvenlig indretning giver ro i en kaotisk hverdag

 

Akustikbilleder giver mere ro

“Jeg har mere ro i hovedet, når jeg går herfra”

Akustikbillederne med afstressende motiver har også haft en gunstig indflydelse på personalets arbejdsmiljø. Tidligere lagde man mærke til alle lyde, men nu registrerer man dem ikke længere på samme måde fortæller ergoterapeut Christina Ratleff. (Magasinet Pleje 5/16: Lyddæmpende kunst skaber ro)

 

Refleksfri billeder er vigtigt element i demensvenlig indretning

Reflekser og genskin fra overflader er trættende for øjnene. Men derudover kan demente opfatte skygger og reflekser som reelle ting, de kan gribe ud efter. Mange demente kan mistolke spejlinger, og opfatte det som om der er en anden person i rummet. Sonovisions akustikbilleder er 100 % refleksfri, og derfor velegnede til demensplejehjem. Man kan oven i købet aflæse billedmotivet fra meget skrå vinkler ift. motivet.

Refleksfrie billeder gør indretningen mere demensvenlig

 

Demensvenlig indretning med billeder der skaber dialog og glæde

Velkendte landskaber skaber tryghed og åbner for dialog

Vores og andres forskning viser, at bestemte typer fotografier af natur virker afstressende, og har en positiv indflydelse på vores velbefindende. Derfor allierer vi os med dygtige lokale fotografer, når vi skal løse en opgave, så plejehjemsbeboere i forskellige dele af landet kan genkende landskaberne.

 

Akustikbilleder skaber ro og gode minder for demente

På Kastaniehaven er alle billeder såkaldte akustikbilleder, dvs. at de ud over det billedmæssige også tjener et lyddæmpende formål. God lyddæmpning opnås kun, ved at benytte tilstrækkeligt med støjdæmpende materiale gemt bag billedet. Her er det ikke kun højden og bredden, der betyder noget, men også tykkelsen af det støjdæmpende materiale.

Akustikbilleder skaber gode minder og er et godt erindringsværktøj

 

Elegant billedindramning

Vi har med den udformningen af den hvide passepartout og de elegante billedrammer sørget for, at akustikbilledet opfattes som et helt almindeligt billede, som bidrager til følelsen af hjemlighed.

 

Lyddæmpende skærmvægge deler rummene op i mere overskuelige enheder for demente

Lyddæmpende skærmvægge deler rum op i mere demensvenlige enheder

Projektet på Kastaniehaven har omfattet to fastmonterede, lyddæmpende skærmvægge i plejecentret. Skærmvæggene deler de store køkkenalrum op i mindre og hyggeligere enheder, og bidrager til en større fornemmelse af tryghed og fornemmelse af det private rum for plejehjemmets beboere.

 

Sanserum for demente kan lukkes af med støjdæmpende skærmvægge

 

Motiver der er nemme at genkende for demente

Enkle, klare og genkendelige motiver lægger op til samtale

Mange demente har svært ved at overskue for mange indtryk ad gangen. Sonovisions akustikbilleder på Kastaniehaven er derfor enkle motiver hentet fra dansk natur. Billeder, som mange vil have et neutralt eller positivt forhold til. De store billedformater gør, at motiverne fremstår klart og tydeligt, og fungerer som positive distraktioner. Motiverne åbner for samtaler mellem beboere og medarbejderne – samtaler, som kan gøre en forskel i den enkeltes hverdag.

 

Motiver og billedstørrelser tilpasses plejehjemmet

Sonovisions billeder er alle unikke i den forstand, at de bliver udvalgt og printet til hver enkelt opgave. I dette tilfælde kan motivet medvirke til at stimulere beboernes appetit. Vi opererer ud fra en række standardformater, men kræver arkitektur eller akustikken et specielt format, tilpasser vi højde og bredde efter forholdene.

Spiseområde for demente med sansestimulerende motiver

 

Markante motiver på billederne gør hjælper med wayfinding for demente

Wayfinding for demente – hjælp til orientering i rummene

Demente orienterer sig i høj grad sekventielt, altså fra punkt til punkt. Sonovisions markante motiver hjælper beboerne med at orientere sig, når de skal finde gennem fællesområder og gange og tilbage til egen dør. Wayfinding i demensegnede plejeboliger

 

 

 

 

Egenskaber for Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge

 

Støjdæmpende billeder med vaskbare overflader

 

Vask- og desinficerbare overflader – Sonovisions lyddæmpende akustikbilleder er trykt på stof, som tåler gængse former for desinficering. Lærrederne kan tages af og vaskes ved op til 90 grader grader i vaskemaskine.

Falmer ikke i sollys – Sonovisions billeder kan tåle at blive eksponeret for stærk sollys uden at tabe farve.

100 % refleksfri – Sonovisions lærreder er fuldstændig fri for spejlinger, som kan være forstyrrende for mennesker med demens. Motivet kan tydeligt ses og afkodes også fra ret skrå vinkler uden spejlinger fra vinduer eller lamper.

Meget smuk gengivelse af motivet – Lærredet, som vores naturfotografier er trykt på, har en meget smuk og næsten tredimensional gengivelse af motivet.

Læs mere om produktegenskaber

 


 

Eksterne links vedrørende Sonovisions arbejde på Kastaniehaven

top