Æstetik og støj på neurologisk afdeling

Patienter med neurologiske symptomer er særligt følsomme over for sanseindtryk. Derfor har man på Roskilde Hospital prøvet at indrette små æstetiske, hjemlige miljøer og undersøgt hvilken betydning det har for patienterne. Det er der kommet en spændende videnskabelig artikel ud af.

Æstetik og støj på hospitalet

I arbejdet på at skabe en positiv atmosfære blev der skabt fire små oaser af hjemlighed med planter, møbler, kunst og farver placeret på gange og i opholdsrum.

Et studie af æstetiske miljøers indvirkning på neurologiske patienter

Der blev med assistance fra indretningsarkitekter skabt fire æstetisk smagfulde miljøer på gange og i opholdsrum. 15 patienter med forskellige neurologiske problemstillinger blev udvalgt til at deltage i walk-along interviews. Deltagerne led af forskellige handicap, fx svimmelhed, træthed, fysisk funktionsnedsættelse, smerter, følelsesløshed eller lysfølsomhed. Diagnoserne kunne være Parkinsons, Alzheimers, slagtilfælde m.fl.

En overordnet konklusion var, at det nye æstetiske miljø både var synligt for deltagerne, og gjorde dem taknemmelige for forsøget på at imødekomme deres behov. Dette gav patienterne en følelse af anerkendelse og tilhørsforhold under deres ophold på hospitalet.

 

Download artiklen her

 

Ubehag ved støj er fremherskende

Sammen med de positive tilbagemeldinger på de nye hyggeområder udtrykte patienterne igen og igen ubehag ved den støj, de oplevede under deres ophold. Herunder andre der taler, tv-aktivitet, telefoner der ringer, lyde fra rengøringsmaskiner, sundhedsprofessionelle, der går frem og tilbage, stuegang, andre patienter, der lider, stønner, skriger eller græder, fysisk træning samt den vedvarende, men alligevel uberegnelige lyd fra opkaldssystemet.

Deltagerne beskrev hyggeområder som en måde at undslippe de mange larmende indtryk i hospitalsmiljøet. Undersøgelsen konkluderede, at arbejdet med støj er nøglen til, at det kan lykkes med etablering af æstetiske miljøer. Fred og ro er alfa og omega.

Æstetik og naturbilleder på hospitalet

Glæden ved landskaber

Genkendelige møbler, der minder patienten om en tidligere tid eller om hjemmet, gav en værdsat følelse af hjemlighed. Patienterne gav udtryk for, at naturbillederne gav mulighed for at fortabe sig i landskaberne og “blokere” de larmende omgivelser.

Motivet på billedet afviger i øvrigt fra de naturmotiver, som Sonovision har i sin portefølje. Vi har ud fra videnskabelig evidens hovedsagelig sommermotiver. Og enkelte med sent forår og tidligt efterår.

Behov for mere afskærmning

Patienterne forklarede, hvordan de nye hyggeområder ‘inviterede’ dem til at sætte sig ned og slappe af. Her havde de færre sanseforstyrrelser, og stearinlys, belysning og billeder med naturmotiver bidrog til en beroligende atmosfære, der skabte afslapning.

Manglen på skærmvægge blev også dog gentagne gange peget på som noget, der gør det vanskeligt at have privatliv. Det gjaldt både følelsen af privathed ved at være visuelt afskærmet, når patienten førte private samtaler, og auditivt for at skærme for den forstyrrende støj.

 

Hospitality – et projekt om æstetik og hjemliggørelse på hospitaler

I Projekt Hospitality har man arbejdet hjemliggørelse og tryghed på neurologisk afdeling på i Roskilde. Man undersøgte, hvordan man med ændring i indretning kan understøtte en positiv stemning. Bl.a. ved brug af Sonovisions støjdæmpende skærmvægge.

 

top