Fleksible skærmvægge i en omskiftelig hverdag

I Demensplejecenter Skovvang skaber medarbejderne rum-i-rum med Sonovisions smukke skærmvægge, hvor motiverne er udvalgt ud fra viden om naturens beroligende indvirkning.

I det nyopførte Demensplejecenter Skovvang i Allerød, skaber medarbejderne løbende rum-i-rum, hvor beboere kan skærmes fra generende lyd- og synsindtryk. Billedet på skærmvæggen tiltrækker opmærksomhed, og er udvalgt ud fra viden om naturmotivets beroligende virkning.

 

Skovvang er delt op i fire huse, hvert med sit naturtema. Opgaven for Sonovision var at finde billeder til skærmvæggene, som matcher de fire temaer. Herover er det et strandmotiv fra Helnesbugten, som er fordelt på de to skærmvægge. Motivet matcher både motivet på væggen og de blå farver, der er valgt til gulv og møbler.

 

På den anden side af de to skærmvægge er der kanvasstof valgt i en farve, som matcher det øvrige interiør. Plejehjemmet bruger aktivt forskellen mellem de to sider af skærmvæggene til at understøtte hhv. høj og lav arousal.

 

Her de to skærmvægge, begge med kanvassiden udad. Afhængig af situationen er det nogle gange bedst at lade billedsiden vende ind mod beboeren og andre gange er det bedre, at lade den mere neutrale stofside vende ind mod beboeren.

 

Alle Sonovisions dobbeltmotiver er udvalgt, så de fungerer både når skærmvæggene står sammen og når de står adskilte. Her er det et motiv med rapsmark, som matcher farvevalg i møbler og gulv i dette hus.

 

Her ses den grønne kanvas, som er valgt til at matche interiøret i ‘rapshuset’

 

Skærmvæggene bliver brugt aktivt til fx dæmpning af sanseindtryk, når beboere kommer direkte ud fællesrummene fra deres lejligheder, eller her over som midlertidig camouflering af gang for at stoppe en beboers vandring.

 

Skærmvæggenes naturmotiver fungerer som såkaldt positive distraktioner, der på en behagelig måde tiltrækker og fastholder beboernes opmærksomhed. Sætter en beboer sig ved siden af et af de store og tydelige motiver, vil beboer og medarbejdere ofte kunne få en lille snak ud de erindringer eller stemninger, som motivet fremkalder.

 

I nogle situationer bliver skærmvæggene benyttet til afskærmning mellem spiseborde, hvis beboere har problemer med hinandens selskab. Det sker også, at en skærmvæg bliver rullet ind mellem spiseborde og køkken for at beboerne ikke skal komme til skade.

 

I et af husene er temaet den grønne bøgeskov, og motivet matcher perfekt husets øvrige farver. Når der er formiddagsgymnastik deler skærmvæggene rummet, så de fysiske aktiviteter ikke generer de øvrige beboere i fællesrummet.

top