Billedet hjælper mig med at dæmpe mine forstyrrende tanker – En evaluering af tryghedsskabende kunst i psykiatrien

Kunst i patientstuen på psykiatrisk hospital i Svendborg

Patienten på stue 11 er glad for billedet med jollen på vandet. Motivet afleder ham fra forstyrrende tanker, og bringer ham ro.

Lystfiskeren på stue 11 – Naturlandskaber som tryghedsskabende kunst i psykiatrien

Et halvt hundrede akustikbilleder med motiver fra dansk natur præger patientstuer og gange på to psykiatriske afdelinger i Svendborg. Billederne er leveret af Sonovision i 2019, og projektet blev evalueret af patienter og personale.

– Når tankerne tager magten over mig, har jeg mulighed for at sætte mig ind på stuen og drømme mig ind i billedet af båden på vandet, fortæller patienten på stue 11.

Han har være på psyk i Svendborg flere gange før, og fortæller, at det at tage ud at fiske er hans helt store lidenskab. Det hjælper ham med at dæmpe de forstyrrende tanker og få ro. Ophold i naturen får ham til at slappe af, og han kan få en hel dag til at gå på den måde.

– Jeg kan godt lide de nye billeder. De giver en slags følelse af hjemlighed, og det hele synes mindre hospitalsagtigt inde på min stue.

 

Susanne og Gitte kigger på hospitalskunst - afdelingsledere i psykiatrien i Svendborg

Susanne Falck Schmidt og Gitte Jensen har ansvaret for hver deres afdeling på Psykiatrisk Hospital i Svendborg. De har stået for udvælgelse af egnede motiver til gange og 40 patientstuer.

Billedet med træet og koen ved Wedellsborg gods er et af de mange lokale motiver, der blev valgt.

 

Naturbilleder som afledning og terapi

Den lille undersøgelse blandt patienter og personale har vist, at patienterne generelt opfatter naturmotiverne som beroligende og opløftende. Typiske udtalelser er:

 • Billederne er gode til afledning og til at få gode drømme af.
 • Dem man kan ”se ind i” er bedst – Så kan man forlade det svære lidt og få en pause.
 • Jeg kan finde et godt sted at være i tankerne ved hjælp af billedet på stuen.
 • Før kunne man bare kigge ind i en hvid væg, hvilket er deprimerende, men det er nogle dejlige billeder, og man bliver i bedre humør af at kigge på dem.

Naturmotiverne lægger op til en ligeværdig snak

De markante naturmotiver på stuer og gange har vist sig at have en gavnlig indflydelse på snakken mellem patienter og personale.

– Sonovisions billeder er gode at få en snak ud fra, fortæller afdelingsleder Gitte Jensen. Motiverne fanger både patienter og personale på en god måde, og dermed kan der skabes relation gennem en snak om noget ufarligt.

Hun fortæller, at snakken om billederne opfattes som uforpligtende og ligeværdig, og man har dermed et godt samtaleemne, som ikke handler om sygdom og behandling.

 

Evidensbasert kunst i psykiatrien - Motiv fra Samsø

Sonovisions billeder er fotografiske afbildninger af danske landskaber taget af de dygtigste danske naturfotografer. Der er et stort udvalg af smukke naturmotiver lige fra Vesterhavets klitter til Østersøens klinter og bøgeskove. Vi går ofte på detektivjagt efter egnede fotos fra specifikke egne. Alle billeder er forsynet med angivelse af fotograf og sted. Billederne udvælger vi efter kriterier for evidensbaseret kunst

 

Til højre efter billedet med koen

Naturmotiverne bliver benyttet som pejlemærker i afdelingen. Flere patienter kommer ind på, at de markante naturmotiver på gangene gør det nemmere at finde tilbage til sin egen stue.

– Jeg har lettere ved at finde min stue. Jeg skal bare gå efter billedet med træet og koen, lige derefter kommer min stue, udtaler en patient.

De lyddæmpende billeders støjdæmpende effekt er også blevet bemærket. Som en patient bemærkede: Lyden af T’erne skærer ikke, når man taler sammen.

Billederne er derudover 100% refleksfri, så det ikke giver genskær fra vinduer eller belysning, uanset hvor man opholder sig i rummet. Læs mere om produktegenskaber

Overvejelser omkring størrelsen af billederne er vigtig

Akustikbillederne, som er valgt til psykiatrien i Svendborg er ret store, 90×120 cm eller 120×90 cm afhængig af om der er tale om et lodret eller vandret motiv. Der er to grunde til at gå op i størrelsen af billedet.

For det første er den akustiske dæmpning proportional med størrelsen af billedet. Jo højere, bredere og tykkere billedet er, jo mere dæmpning af uønskede lyde opnår man. Tilstræber man et bedre akustisk miljø på patientstuen, er det godt at gå efter store billeder og/eller flere billeder på samme stue.

For det andet er det vigtigt, at motivet kan ses tydeligt på afstand. På psyk i Svendborg hænger billederne ikke over sengen, men på en væg, der er udsigt til fra sengen. Det betyder, at man i ro og mag og uden anstrengelse kan studere billedet, når man går til ro eller lige er vågnet. Man vil altid få det fulde udbytte af billedmotiverne, da Sonovisions billeder ikke reflekterer lys fra lamper og vinduer.

Stort udvalg af motiver og effektiv levering

Psykiatrien i Svendborg har haft glæde af at kunne vælge ud fra et stort udvalg af smukke akustikbilleder med danske naturmotiver.

– Vi har i samarbejde med Sonovision været gennem en udvælgelsesproces, hvor vi efter vores kendskab og erfaring udvalgte billeder, som kunne virke opløftende og afhjælpe dystre tanker.

Både Susanne og Gitte har i deres valg af motiver lagt vægt på, at billederne skal hjælpe patienterne med at komme ud af det tungsind, de ofte vågner op med.

Projektet synes at være lykkedes. Som en af patienterne udtrykte det:

– Det er dejligt at have noget at kigge på, når jeg ikke kan komme ud af sengen.

 

 

Vigtig temaer i evalueringen af Sonovisions akustikbilleder i psykiatrien i Svenborg

 

Sammenfatning af patienternes oplevelse

 • Naturmotiverne virker beroligende og opløftende på patienterne.
 • Motiverne tiltrækker sig opmærksomhed og giver patienterne mulighed for at drømme sig ind i landskabet.
 • Billederne giver personale og patienter mulighed for at skabe relation gennem en ufarlig og ligeværdig samtale om indholdet.
 • Billederne på stuerne giver patienterne en følelse af hjemlighed.
 • Billederne på gangen understøtter wayfinding for patienterne.

Andre vigtige egenskaber

 • Billedernes lærreder har en meget smuk næsten tredimensional gengivelse af naturmotiverne.
 • Billederne er støjdæmpende.
 • Billederne har ingen generende reflekser og motiverne ses klart fra alle vinkler.
 • Billederne er monteret ind i væggen med usynlige skruer.
 • Billederne tåler sulfo, sprit og desinfektion med klorklude.
 • Billederne kan ved evt. ophør af brug sendes omkostningsfrit retur til producent, hvor de vil blive recyklet.

 

 

 


Tryghedsskabende kunst byder velkommen i psykiatrisk akutmodtagelse

Sonovisions tryghedsskabende kunst bidrager til ro og balance i akutmodtagelsen i hovedbygningen. Billederne er med sortlakerede rammer, så motiverne står flot ud fra den hvide væg og tiltrækker sig opmærksomhed.

Kunst i psykiatrien i Hillerød

Forskning i kunst i psykiatrien

Kan man måle den økonomiske effekt af kunst i psykiatrien?

I 2010 gennemførte man en undersøgelse af visuel kunsts (billedkunsts) indvirkning på psykiatriske patienters angst og agitation på et psykiatrisk ambulatorium i USA.

Forskning i økonomisk gevinst ved kunst i psykiatrien

Vil du vide mere om kunst, akustik og landskabsbilleder i psykiatrien?

Har du lyst til at høre mere om kunst, akustik og landskabsbilleder i psykiatrien, så ring til Karsten Andersen på telefon 70 25 55 52 eller Mari Böhlig på telefon 26 36 47 11.

top