Tryghedsskabende kunst i behandlerrummet på hæmatologisk ambulatorium

 

Naturkunst med støjdæmpende effekt øger trivsel og velvære

Sonovision hænger i en forsøgsperiode akustikbilleder med naturkunst op på hæmatologisk ambulatorium på OUH. I den lille behandlerstue, hvor to af billederne hænger, er der indrettet plads til to ambulante patienter, som bliver behandlet med kemoterapi, transfusioner, antistofbehandlinger m.v. Nogle af patienterne opholder sig helt op til seks timer i rummet, så indretning og udsmykning har stor betydning for velvære og trivsel.

SÅ flotte billeder!

Allerede efter de første dage kom der mange spontane og glade tilbagemeldinger fra både patienter og personale. En af de fast tilbagevendende patienter udtrykte, at han var yderst tilfreds med den nye udsigt over strandengene på Fyns Hoved. Flere af personalet havde også bemærket billedernes bidrag til en bedre akustik i rummene..

Billederne bliver hængende i en periode på tre måneder, hvorefter der tages stilling til, om der erfaringerne med de tryghedsskabende billeder skal bredes videre ud i afdelingen.

Stor donation fra Kræftens Bekæmpelse fører projektet videre

Efter testperioden sendte hæmatologisk afdeling en ansøgning og har fået bevilliget penge til udsmykning af flere patientstuer, observationsrum og konsultationsrum på afdelingen.

 

Læs mere om gaven fra Kræftens Bekæmpelses

 

Tryghedsskabende kunst til dit ambulatorium?

Har du lyst til en snak om tryghedsskabende kunst og indretning af dit ambulatorium, så kontakt Karsten Andersen på telefon 40 91 68 50 eller karsten@sonovision.dk

 

 

 


 

Forskning i helende arkitektur i observationsrum

Forskning i indretning af venterum/ventearealer på hospitalet

Hvordan forbedrer man ventearealer?

Hæmatologisk ambulatorium på OUH har tidligere deltaget i en omfattende undersøgelse af, hvordan man kan forbedre ventearealer på hospitalet.

top