Skærmvægge på plejehjemmet – Find balancen mellem funktion, æstetik og hjemlighed

Mobile skærmvægge med naturmotiver i plejehjem

Sonovisions mobile skærmvægge afskærmer her et slappe-af-område. Skærmvæggene er forholdsvis høje, hvilket giver en god støjdæmpning. Skærmene er stillet lidt fra hinanden, så personalet kan følge lidt med, hvis der er brug for hjælp. En mobil plante hjælper med den visuelle afskærmning og understøtter fornemmelsen af hjemlighed.

 

Hvorfor bruges der skærmvægge på et plejehjem?

Lad os slå fast: skærmvægge er ikke noget, vi forbinder med hjemlighed. De fleste forbinder skærmvægge med noget, man bruger i kontorer, og ikke noget, der hører til i et hjem.

Udfordringen er blot, at de fleste plejehjems fællesrum er indrettede som institutioner med mange aktiviteter, hvor beboere kan blive forstyrrede og/eller virke forstyrrende på hinanden.

Spisning, aktiviteter, afslapning og gennemgående trafik foregår i et og samme rum, og involverer mange mennesker hen over dagen. Og her kan skærmvægge være en fantastisk hjælp i hverdagen:

 1. For at adskille trafik-, arbejds- og opholdsområder: Mange plejehjem er bygget med store fællesrum, hvor køkken, gangarealer og opholdsrum går i et. Her vil skærmvægge bidrage til at skabe ro i hverdagen.
 2. For at skabe et fleksibilitet rumlayout: Skærmvægge er nemme at flytte, hvilket giver plejehjemmet mulighed for at tilpasse rumlayoutet efter beboernes skiftende behov. De kan hjælpe med at skabe separate områder til aktiviteter, behandlinger eller sociale sammenkomster.
 3. Til støjreduktion og visuel adskillelse: Skærmvægge reducerer støjniveauet og de visuelle indtryk i de åbne områder, hvilket skaber mere fredelige og behagelige miljøer for beboerne.
 4. For at dæmpe uønsket vandring: Skærmvægge kan bruges til at reducere uønsket vandring forårsaget af uro, desorientering og vanskeligheder ved at finde vej.

Skærmvægge kan således være en kæmpe gevinst for et plejehjem – blot de er valgt med omtanke.

 

Vigtige overvejelser ifm. indkøb af skærmvægge til dit plejehjem

Ud fra mange års erfaringer, får du her en række gode overvejelser, du kan gøre dig, før indkøb af skærmvægge til dit plejehjem:

 1. Dimensioner: Her er der flere hensyn at afbalancere. Maksimal dæmpning af støj og visuelle forstyrrelser taler for store skærmvægge. Men flere lidt smallere skærmvægge ved siden af hinanden vil kunne give samme effekt, og virke mindre dominerende. Behovet for at kunne følge lidt med i, hvad der sker på den anden side af skærmvæggene kan imødekommes ved at have lidt afstand mellem skærmvæggene (gerne adskilt med høje planter), eller gøre dem mindre høje.
 2. Farver og kvalitet: Farver på stoffer og rammer bør tilpasses rummets øvrige interiør. Kanvasstoffer i en god, lækker kvalitet vil understøtte følelsen af hjemlighed.
 3. Naturmotiver eller ensfarvet stof: Det er blevet moderne at udstyre skærmvægge med naturfotos. Men er naturmotiverne for mange/dominerende/forskellige, bliver det forstyrrende. En blanding af naturmotiver og kanvasstoffer er derfor en god ide. Alt sammen naturligvis tilpasset rummets øvrige interiør.
 4. Mobile eller fast placerede: Man kan godt flytte rundt med en skærmvæg, selvom den ikke er forsynet med hjul. Men skal man flytte meget rundt med skærmvæggene, vil det være en fordel at forsyne dem med hjul under fødderne.
 5. Overvejelser omkring sikkerhed: Der skal meget til at vælte en skærmvæg, så sikkerhedsudfordringen handler i virkeligheden mere om udformningen af ben og hjul. Er der ikke behov for hjul, er det en fordel at vælge helt flade ben, som man ubesværet kan rulle hen over med en rollator. Er der monteret hjul under benene, skal disse være låsbare. Det vil være en yderligere fordel, hvis ben med hjul er udformede, så man ikke så nemt støder ind i dem.
 6. Støjdæmpende egenskaber: Den støjdæmpende egenskab afhænger både af valg af materiale og mængden af materiale. Jo større og tykkere en skærmvæg er, jo mere vil den dæmpe støjen. Vælg også dæmpermateriale af høj kvalitet, som fx Rockfon.
 7. Vask og desinfektion: Kan lærreder vaskes og tåler overflader desinfektion med gængs overfladedesinfektion.
 8. Miljø og recycling: Er skærmvæggene produceret på miljøvenlig måde, og tilbyder leverandøren recycling af udtjente produkter.
 9. Genbestilling: Garanterer leverandøren, at han kan levere en skærmvæg af samme type og med samme motiv ved beskadigelser. Eller hvis der er behov for flere skærmvægge i samme farver eller motivgenre.

 

Skærmvægge på Sjørup Ældrecenter

Skærmvægge – for og imod

I et TV-nyhedsindslag fortæller medarbejderne på Sjørup Ældrecenter om nyindkøbte skærmvægge (som Sonovision ikke har leveret). De har skabt ro og glæde for beboere og personale. De efterfølgende kommentarerne på de sociale medier har været blandede. Kritikerne har fremført, at opdelingen i båse virker ikke-hjemligt og motiverne er meget dominerende. Se nyhedsindslaget her

Skærmvægge i en omskiftelig hverdag

I Demensplejecenter Skovvang skaber medarbejderne rum-i-rum med Sonovisions smukke skærmvægge, hvor motiverne er udvalgt ud fra viden om naturens beroligende indvirkning.

Demensplejecenter Skovvang

Samlet konklusion omkring brug af skærmvægge på plejehjem

Skærmvægge på plejehjem er værdifulde, da de skaber ro, afgrænser områder og reducerer støj. Valget af farver, kvalitet, mobilitet og dimensioner er vigtigt. Skærmvægge er en afgørende faktor for at skabe en demensvenlig indretning med balance mellem funktion, æstetik og hjemlighed.

Samlet set er skærmvægge en vigtig faktor i at skabe en demensvenlig indretning med et behageligt lydmiljø, hvor balancen mellem funktion, æstetik og hjemlighed opretholdes.

 

5 ideer til demensvenlig indretning

 

 

top