9 indsatsområder for helende arkitektur

Vi har nærlæst Region Hovedstadens fremragende rapport med anbefalinger til helende arkitektur. Her indgår vigtige elementer fra Sonovisions værktøjskasse inden for: kunst, akustik, natur og wayfinding!

Sonovision arbejder inde for fire af de ni af Region Hovedstadens anbefalede indsatsområder

Region Hovedstadens arbejdsgruppe har anbefalet i alt 9 indsatsområder inden for helende arkitektur på hospitaler:

1. Ensengsstuer.
2. Kunst.
3. Udtryk i arkitektur og design som understøtter funktion.
4. God infrastruktur og effektiv way-finding.

Det er med stor glæde, at vi kan finde vores ekspertiser inden for hele fire af de ni indsatsområder.

Vores akustik billeder og skærmvægge til hospitaler med tryghedsskabende kunst tager afsæt i at arkitekturen påvirker menneskers velvære, og at arkitekturen kan medvirke til at fremme en helingsproces hos det enkelte menneske.

Vi forsøger at højne patientens, personalets og pårørendes oplevelse af rum og arkitektur med vores virkemidler.

 

Læs mere om anbefalingerne

 

top