Vigtigheden af god akustik på hospitaler og plejehjem

Et godt lydmiljø har indflydelse på en lang række fysiologiske og psykologiske faktorer som smerte, søvn, stress, angst, oplevelse af privathed, kommunikation, humør og glæde.

Forskning omkring patienters opfattelse af miljøet peger faktisk på, at hørelsen bliver den vigtigste sans for hospitals patienter, som både kan lytte intenst efter lyde fra forbipasserende på gangen, og samtidigt generes voldsomt af støj fra stemmer, skridt, inventar, døre m.v.

Højt støjniveau giver patienter søvntab og forhøjet blodtryk

Lyd i hospitalssammenhæng kan have beroligende og helende effekt, når det anvendes som som en positiv distraktion i fx smertebehandling, men lyd også kan have søvnforstyrrende og decideret stressende effekt, når det opleves som støj fra teknik, personale og andre patienter. Støj er uønsket lyd.

På Center for Health Design i Californien har man lavet videnskabelige undersøgelser af hvordan støj, lyd, tale og musik indvirker på patienter og personale i hospitalsmiljøer.

Undersøgelsen påviste, at de amerikanske hospitaler generelt er meget støjende, og at støjniveauet på de fleste af hospitalerne overstiger de anbefalede niveauer. Det blev påvist, at et højt støjniveau giver patienter søvntab og forhøjet blodtryk.

For personale resulterede støjen i udmattelse og følelsen af udbrændthed.

Dårlig akustisk forringer kommunikation mellem patienter og personale

Dårligt designede akustiske miljøer går ud over patientens fornemmelse af fortrolighed, når samtalen kan overhøres af uvedkommende. Samtidigt hindrer et dårligt akustisk miljø en effektiv kommunikation mellem patienter og personale og personalet imellem. Dette kan samtidigt have indvirkning på patientsikkerheden.

Undersøgelsen på Center for Health Design viste, at støjniveauet effektivt kan reduceres ved brug at støjdæmpende materialer, som f.eks. akustik billeder og skærmvægge. Herved gøres tale nemmere forståelig, og man opnår en reduktion i forplantningen af lyd ind i tilstødende lokaler.

Et godt lydmiljø giver behagelig akustik og rum til den fortrolige samtale

Specialdesignede lydmiljøer giver gode vilkår for den private samtale, og virker afstressende på patienter, pårørende og personale. Et godt lydmiljø virker stimulerende på helingsprocessen.

Omvendt virker vedvarende støj og dårlig akustik generende og forstyrrende. En rungende akustik kan give megen uro med forstærkning af lyde fra f.eks. fodtrin, stemmer og smækkende døre.

 

God video (på engelsk) om akustikkens betydning i virksomheder, skoler og sygehuse

 

Kilder

  • Joseph, Anjali and Roger Ulrich: Sound Control for Improved Outcomes in Healthcare Settings, Center for Health Design, januar 2007.
  • A. K. Frandsen, C. Ryhl, M. B. Folmer, L. Brorson Fich, T. B. Øien, N. L. Sørensen, M. F. Mullins. Helende arkitektur, Aalborg Universitet, 2011

Lyddæmpende skærmvægge til rumopdeling på hospitaler og plejehjem

Sonovision designer og lyddæmpende skærmvægge, som skaber bedre stemning og et godt lydmiljø i større rum på hospitaler, plejecentre og hospicer.

Lyddæmpende skærmvægge med naturmotiver

top