Derfor er det vigtigt at bekæmpe støj på plejehjem og hospitaler

Et godt lydmiljø har indflydelse på en lang række fysiologiske og psykologiske faktorer som smerte, søvn, stress, angst, oplevelse af privathed, kommunikation, humør og glæde.

Bekæmp støj på plejehjem og hospitaler med akustikbilleder og skærmvægge

Forskning i patienters opfattelse af miljøet peger faktisk på, at hørelsen bliver den vigtigste sans for hospitalspatienter, som både kan lytte intenst efter lyde fra forbipasserende på gangen, og samtidigt generes voldsomt af støj fra stemmer, skridt, inventar, døre m.v.

 

Højt støjniveau giver patienter søvntab og forhøjet blodtryk

Lyd i hospitalssammenhæng kan have beroligende og helende effekt, når det anvendes som som en positiv distraktion i fx smertebehandling, men lyd også kan have søvnforstyrrende og decideret stressende effekt, når det opleves som støj fra teknik, personale og andre patienter. Støj er uønsket lyd.

På Center for Health Design i Californien har man lavet videnskabelige undersøgelser af hvordan støj, lyd, tale og musik indvirker på patienter og personale i hospitalsmiljøer.

Undersøgelsen påviste, at de amerikanske hospitaler generelt er meget støjende, og at støjniveauet på de fleste af hospitalerne overstiger de anbefalede niveauer. Det blev påvist, at et højt støjniveau giver patienter søvntab og forhøjet blodtryk.

For personale resulterede støjen i udmattelse og følelsen af udbrændthed.

 

Dårlig akustisk forringer kommunikation mellem patienter og personale

Dårligt designede akustiske miljøer går ud over patientens fornemmelse af fortrolighed, når samtalen kan overhøres af uvedkommende. Samtidigt hindrer et dårligt akustisk miljø en effektiv kommunikation mellem patienter og personale og personalet imellem. Dette kan samtidigt have indvirkning på patientsikkerheden.

Undersøgelsen på Center for Health Design viste, at støjniveauet effektivt kan reduceres ved brug at støjdæmpende materialer, som f.eks. akustik billeder og skærmvægge. Herved gøres tale nemmere forståelig, og man opnår en reduktion i forplantningen af lyd ind i tilstødende lokaler.

 

 

God video (på engelsk) om akustikkens betydning i virksomheder, skoler og sygehuse

 

Lydmiljøanbefalinger fra Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har i 2021 udgivet en rapport med analyse af lydproblemer på fem plejehjem, og har på den baggrund givet konkrete anbefalinger til at forbedre lydmiljøet. Analysen viser, at visse problemområder gentager sig på tværs af plejehjemmene. Navnlig rulleborde, service, hårde hvidevarer (særligt opvaskemaskiner) og arbejdsrelaterede samtaler blandt personalet kan virke generende. På flere plejehjem oplevede man desuden problemer med medieafspilning, skramlende stole, personalealarmer og smækkende døre.

Rapporten er udarbejdet af to medarbejdere ved afdeling for Digital Design og Informationsvidenskab, hvilket måske kan forklarer, at der overordnet fokuseres på følgende fem indsatsområder:

  1. Nye løsninger til dæmpning af institutionelle antrofone og teknofone lyde.
  2. Introduktion af baggrundslyde til stemning og tryghed.
  3. Funktionel brug af musik- og lydafspilning.
  4. Personalets lydmiljøindsats og tværfagligt arbejde.
  5. Udviklingsperspektiver: velfærdsteknologiske løsninger baseret på anbefalingerne

Der er dermed stort set ikke fokus på Sonovisions tilgang med bekæmpelse af støj og uønskede lyde med akustikdæmpende materiale.

 

 

På plejehjemmet i Funder har vi ophængt et stort akustikdæmpende billede mellem køkken og spiseområdet. Den skjulte 40 mm tykke støjdæmpende plade tager en del af støjen fra bestik, service og maskiner.

 

Akustik, efterklangstid og støjabsorbenter

Dårlig akustik gør, at støj og larm har en meget lang levetid og derfor opleves værre. Absorberende materialer kan som regel reducere de akustiske problemer. Akustik måles i efterklangstid. Det betyder, at jo hårdere overflader der er på vægge, vinduer, loft og gulv, jo længere bliver efterklangstiden.

Efterklangstiden kan reduceres ved at opsætte særligt lyddæmpende materialer – såkaldte absorbenter, som Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge.

 

Sonovisions tilgang til forbedring af lydmiljøet i plejehjem

Aarhus Kommune anbefaler, at man i fremtidige byggerier separerer køkkenet fra spiseområdet. Men Danmarks 2000 plejehjem er nu engang bygget, som de er, og vi kan ikke vente på, at alle de problematiske plejehjem bliver bygget om. Og selv om de bliver bygget om, vil der stadig være støjproblemer, man skal forholde sig til.

Derfor har Sonovision udviklet en serie af skærmvægge og akustikbilleder, så de på en funktionel og æstetisk måde kan forbedre lydmiljøerne i plejehjem og hospitaler.

Med vores akustikbilleder med tryghedsskabende landskabsmotiver kan man på en æstetisk måde forbedre lydmiljøet i gange og opholdsrum. Med vores flytbare skærmvægge kan man på en fleksibel måde få dæmpet støjen fra støjende området og skabe oaser, hvor grupper eller enkeltpersoner i mindre grad generes af støj fra personale, medbeboere og andre kilder.

 


Kilder og inspiration

  • Joseph, Anjali and Roger Ulrich: Sound Control for Improved Outcomes in Healthcare Settings, Center for Health Design, januar 2007.
  • A. K. Frandsen, C. Ryhl, M. B. Folmer, L. Brorson Fich, T. B. Øien, N. L. Sørensen, M. F. Mullins. Helende arkitektur, Aalborg Universitet, 2011
  • Mads Duevang Dahl og Marie koldkjær Højlund, Lydmiljø-anbefalinger, En lydmiljø-analyse af fem plejehjem i Aarhus Kommune.
  • Indeklimaportalen. Akustik og absorbenter

Lyddæmpende skærmvægge til rumopdeling på hospitaler og plejehjem

Sonovision designer og lyddæmpende skærmvægge, som skaber bedre stemning og et godt lydmiljø i større rum på hospitaler, plejecentre og hospicer.

Lyddæmpende skærmvægge med naturmotiver

top