Naturen ind på stue 17 – Forskning i helende arkitektur

Indretning af lindrestue/palliationsstue med natur

Sonovision deltager sammen med DK Planteservice i et forskningsprojekt på Vejle Sygehus omkring indretning af familiestuer. De mange planter (kunstige) er ikke udtryk for den endelige indretning i stuen.

 

Undersøgelse af hvordan naturelementer og æstetiske sanseindtryk kan bidrage til patienters velvære

Sonovision var i april på besøg på hjertemedicinsk afdeling på Sygehus Lillebælt i Vejle. Her forbereder vi vores del af et forskningsprojekt omkring indretning af en familiestue med naturelementer og æstetiske sanseindtryk.

I den forbindelse vil vi ud fra tilgængelig viden arbejde med forskellige aspekter af helende arkitektur:

  • Grønne planter. Herunder hvilke typer planter, der kan accepteres på en patientstue.
  • Akustik. Optimering af det akustiske miljø for at nedbringe mængden af uønsket støj.
  • Rum-i-rum. Arbejde med fleksibel, behovsbestemt rum-i-rum opbygning.
  • Æstetik. Arbejde med belysning, farvesætning og tryghedsskabende kunst (fotografiske landskaber) og hjemlige sanseindtryk.
  • Patientinddragelse. Give hver enkelt patient indflydelse på valg af kunst på patientstuen.

Det overordnede forskningsdesign er kvalitativt, og de konkrete metoder er: 1) feltobservationer inkluderende uformelle samtaler samt 2) semistrukturerede interview. Metoderne skal tilsammen skabe indsigt i hvordan rum og omgivelser kan indrettes og udsmykkes til gavn for patienternes velvære, relationer og samtaler.

Projektet er under ledelse af Connie Timmermann, hvis forskning har fokus på at bidrage til gode samtaler og relationer i klinisk praksis med afsæt i et tæt samarbejde med patienter, pårørende og sundhedspersoner.

 

Har du lyst til at deltage i et seminar omkring resultaterne af forskningsprojektet?

Når projektet er afsluttet, vil der blive afholdt en seminar til formidling og debat om helende arkitektur på patientstuen.

Har du lyst til at deltage, så send en mail til karsten@sonovision.dk

 

Idégenering omkring indretning af familiestue/palliationsstue

Inspiration til fremtidig indretning og udsmykning af hospitaler

Målet er at skabe rum og omgivelser, der kan bidrage til patienters velvære samt understøtter tillidsfulde relationer og samtaler. Yderligere ønsker der forslag til den faktiske indretning og udsmykning på hospitaler. Projektet forventes dermed at bidrage til forskningsfeltet omkring ”Helende arkitektur”.

 

 

Blomster i vase på hospital

Alle de traditionelle indretningselementer kommer i spil i projektet. Bl.a. overvejelser om erstatninger for de traditionelle praktiske vaser i rustfri stål. Kan der skaffes afløsere, som udstråler mindre sygehus og mere hjemlighed og æstetik?

 

Som en del af forskningsprojektet har patienterne også mulighed for at vælge, hvilke naturmotiver, der skal udsmykke deres stue. Der er i alt 12 motiver at vælge imellem. Der hænger tre billeder på patientstuen. De øvrige billeder hænger i gange, opholdsrum og møderum rundt omkring i afdelingen. Se også tidligere forskningsprojekt. hvilke motiver vælger patienter

top