Katrine og Hannah forsker i kunst og velvære på bosteder

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen forsker i kunst og velvære

Katrine og Hannah er i fuld gang med at bearbejde data fra de første interviews på bosteder for hjemløse og veteraner i Odense. De er dermed kommet rigtig godt fra start med deres to kandidatspecialer omkring kunst og velvære på bosteder.

Forskning i tryghedsskabende kunst på bosteder

Katrine Skursch og Hannah Tinggaard Nielsen er i gang med deres kandidatspecialer, hvor de undersøger, hvorvidt naturmotiver kan være med til at styrke velvære og trivsel på bosteder for hjemløse og veteraner.

Første fase af projektet er gennemført, hvor beboere har været med til at vælge motiverne til i alt 12 store billeder til deres bosteder. Efterfølgende har de to kandidatstuderende  gennemført flere interviews med beboerne, og endnu flere interview vil følge inden datamaterialet er på plads.

Resultatet af undersøgelserne præsenteres på seminar den 28. juni

Kandidatspecialerne skal forsvares i løbet af juni, og resultaterne vil blive offentliggjort på et seminar i Forskerparken i Odense i mandag den 28. juni.

Tilmeld dig seminar om tryghedsskabende kunst på bosteder

 

Læs mere om projektet

 

Projektet er støttet af midler fra Kulturregion Fyn – Kultur & Sundhed

Sonovision har fået midler fra Kulturregion Fyn til gennemførelse af projektet. I projektet får beboere på de to fynske bosteder ophængt i alt 12 store billeder med fotografier fra fynsk natur. 30 fotografer har budt ind med naturfotos, og deraf er 38 naturfotografier fra Fyn og Øerne udvalgt til projektet.

 

På Veteranhjemmet i Odense skal der hænges fire store billeder op. Der blev i første omgang hængt “tomme” billeder op, så brugerne af veteranhjemmet kunne få et 1:1 indtryk af, hvor store billederne ville blive

 

Katrine Skursch sammen med Carina Sidsel Riber Petersen fra St. Dannesbo bosted for hjemløse. Gengivelser af alle 38 billeder i forskellige formater er lagt frem på bordene, så beboerne kan få et klart indtryk af, hvilke motiver de kan vælge til forskellige billeder.

 

top