Patienter får det bedre med selvvalgt kunst

Nyt forskningsprojekt viser, at patienter, der får lov til selv at vælge billedkunsten ved sygesengen, føler større overskud og større tilfredshed med patientplejen.

Patienter får større psykisk overskud ved eget valg af kunst

Et netop offentliggjort forskningsprojekt fra Odense Universitetshospital har påvist, at eget valg af kunst har en markant positiv indflydelse på patienternes psyke.

Undersøgelsen blev foretaget på en afdeling for almen medicin (endokrinologisk afdeling M), hvor hovedvægten af patienter er over 50, men alle sociale lag er repræsenteret.

I projektet fik 130 patienter mulighed for at pege på tre foretrukne billeder blandt i alt 25 vidt forskellige motiver.

Personalet hængte et af de tre foretrukne billeder op på patientstuen, og i løbet af indlæggelsen blev patientens opfattelse af både billedet og forløb undersøgt og registreret.

Undersøgelsen viste, at den selvvalgte kunst i væsentlig grad bidrog til patienternes oplevelse af velvære.

Patienterne på Odense Universitetshospital var glade for medindflydelse

Patienterne, som deltog i projektet, var ikke overraskende glade for, at de selv fik mulighed for at vælge billedkunsten ved deres seng. Det gav dem en følelse af, at have direkte indflydelse på en lille, men alligevel betydningsfuld del af deres indlæggelse.

En typisk patientudtalelse var, at det personlige billede gav mulighed for at præge den fremmede verden med noget positivt. Det gav en tryghedsfornemmelse i det ukendte, en egenkontrol Og det føltes godt, når meget andet er i andres hænder.

Deltagerne opfattede desuden muligheden for selvvalgt billedkunst som en form for omsorg fra personalets side, hvilket bidrog til en større tilfredshed med opholdet.

Naturfotografier var særligt efterspurgte

Også billedmotivet viste sig at have stor betydning for patientens velbefindende under indlæggelsen. Billederne blev udvalgt på baggrund af en genkendelighed, der gav associationer til oplevelser i deres liv.

Særligt fotografiske motiver med natur blev valgt. Naturen blev i særlig grad forbundet med hjemlighed og tryghed, og var med til at give patienterne et frirum fra sygdom og indlæggelse. Det suverænt mest valgte motiv er således et fotografi af en sti gennem en bøgeskov i foråret.

 

Læs mere om undersøgelsen “Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen”

 

Fakta om undersøgelsen ”Selvvalgt kunst som positiv distraktion på patientstuen”

  • Undersøgelsen er udført af Karen Frandsen, Tanja Juhl Jensen og Anne Holm Nyland på Endokrinologisk afdeling M på Odense Universitetshospital.
  • Formålet var at undersøge, om selvvalgt billedkunst på patientstuerne påvirker indlagte patienter i en dansk, somatisk sygehusafdeling, således at de oplever øget velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen.
  • Projektet er blevet til i et samarbejde med Sonovision ApS og Tidens Rammer,  som har stået for udvælgelse og levering af de indrammede kunstværker.
  • Undersøgelsen er lavet med støtte fra Knud og Dagny Gad Andresens Fond

 

top