Patienter ønsker rolige og genkendelige motiver, hvor man kan drømme sig væk

Maria Kristine Julie Pedersen og Line Bredkjær Larsen er ergoterapeutstuderende, og har netop afsluttet 6 ugers praktik på FAM i Odense. De har i forbindelse med praktikken gennemført et ministudie af hvilken indflydelse kunst i form af naturfotografier kan have på patienters oplevelse af at være indlagt.

En undersøgelse af kunst med naturmotiver på Fælles Akutmodtagelse i Odense

Et studie på Fælles Akutmodtagelse i Odense viser, at patienter ønsker sig billeder på væggene, som de kan drømme sig ind i.

Undersøgelsen blev gennemført af de to ergoterapeutsturedende Maria Kristine Julie Pedersen og Line Bredkjær Larsen gennemført i forbindelse med et 6 ugers praktikophold.

Projektet blev til i sammenhæng med, at Sonovision har indgået aftale om at afprøve noget af Sonovisions tryghedsskabende kunst på FAM over en længere periode.

I undersøgelsen blev patienterne dels spurgt til deres generelle opfattelse af patientstuen og dels til deres opfattelse af de to motiver med hhv. skov og hav, som er gengivet nedenfor.

Når talen kom ind på kunsten var der fra patienternes side et samstemmende ønske om, at få noget at kigge på, som de kunne drømme sig ind i, noget som kunne give dem ro. Gerne noget genkendeligt, som kvinden, der kunne bruge skovbilledet til at fantasere sig ind i en gåtur med hunden.

 

Kunst på FAM akutmodtagelse i Odense - Bøgeskov

Kunst på FAM akutmodtagelse i Odense - Hav

De to motiver, som blev vist til patienterne på Fælles Akutmodtagelse på OUH. Størstedelen af patienterne i Odense foretrak skovbilledet. En enkelt patient foretrak havbilledet. Han var tidligere fisker.

 

En snak om naturmotiver åbner for en dybere samtale

Maria og Line oplevede, at præsentationen af naturmotiverne åbnede for gode snakker, som ikke kun handlede om sygdom og behandling. “Vi observerede glæde, smil og endog latter, når vi ud fra snakken om de neutrale naturbilleder fandt ind ind på positive emner fra patienternes hverdag”, beretter de to studerende.

Men der var også mere alvorlige snakker, som kunne have indflydelse på patientomsorgen. “Vi havde en patient, som ud fra vores snak om naturmotiverne gav udtryk for, at han gerne ville have noget smukt at kigge på, da han ikke forventede at have lang tid igen – og den slags bemærkning kan jo være et vigtigt input til behandlingen af patienten” slutter de to studerende af, og håber, at deres deres studie kan være med til at inspirere til videre undersøgelser af kunstens rolle i den daglige patientbehandling.

 

 

Kunst i modtagelsen på FAM, Odense Universitets Hospital

Kunsten på Fælles Akutmodtagelse på OUH er præget af store abstrakte billeder i afdelingens centrale områder.

 

Naturen skal starte heling på skadestuen

Naturen skal starte heling på skadestuen

Fyens Stiftstidende bragte 21. december 2020 en artikel om projektet med at undersøge naturbilleder som positiv distraktion på Fælles Akutmodtagelse på OUH.

Læs hele artiklen her: Naturen skal starte heling på skadestuen

 

top