Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Hvilken type kunst vælger patienter, hvis de får valget?

Forskning i patienters valg af kunst på Odense Universitets Hospital

Sonovision var initiativtager til et større forskningsprojekt, som blev gennemført på OUH over en toårig periode. 130 patienter fik mulighed for selv at vælge den kunst, der skulle hænge ved deres sygeseng. Undersøgelsen viste, at selvvalgt hospitalskunst bidrager til patientens oplevelse af velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen.

 

Forskning i hospitalskunst på hospitaler - OUH

Forskningen viser, at patienter i udpræget grad vælger fotografiske afbildninger af natur til deres patientstue.

Konklusion - Eget valg af kunst giver et frirum fra sygdom og indlæggelse

Det toårige forskningsprojekt viste, at selvvalgt kunst i væsentlig grad bidrager til patienternes oplevelse af velvære. Særligt fotografiske motiver med natur blev valgt. Naturen bliver i særlig grad forbundet med hjemlighed og tryghed, og er med til at give patienterne et frirum fra sygdom og indlæggelse.

Undersøgelsen har viste, at muligheden for selvvalgt billedkunst ved patientsengen er betydningsfuld for patienten på følgende fire områder:

  1. Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af indflydelse.
  2. Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af at få omsorg.
  3. Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af større hjemlighed, og dermed en følelse af tryghed.
  4. Billedmotivet har betydning for patienternes velbefindende.

1) Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af indflydelse

Patienterne, som deltog i projektet, var glade for, at de fik mulighed for selv at vælge den billedkunst, der skulle hænge ved patientsengen. Det gav dem en følelse af at have direkte indflydelse på en lille, men alligevel betydningsfuld del af deres indlæggelse.

En patient udtaler: "Et 'personligt' billede har gjort min lille sygehusverden mere hjemlig; der er mange faktorer man ikke selv har indflydelse på som indlagt pga. sygdom – men billedet har givet mulighed for at præge den fremmede verden med noget positivt. Det giver en tryghedsfornemmelse i det ukendte – en egenkontrol – og det føles godt når meget andet er i andres hænder."

2) Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af omsorg

Deltagerne opfattede muligheden for selvvalgt billedkunst ved patientsengen som en form for omsorg, der tog højde for den enkelte patients ønsker. De oplevede, at der blev ydet en særlig omsorg for dem, når de fik mulighed for selv at udvælge billedkunsten.

En patient fortæller: "Altså bare det, man måske også bliver taget alvorlig på en eller anden måde. Du kan selv få lov til at vælge, hva’ for et billede du gerne vil ha, ik’. Altså, det er da et privilegium at få… At når du ligger på et sygehus, der hvor man næsten bliver umyndiggjort på en eller anden vis… Og lige pludselig, så kan du få lov til at bestemme noget."

 

Patienter vælger kunst

Patienterne kunne vælge mellem 25 forskellige billeder i glas og ramme. Billederne var udvalgt med baggrund i erfaringer fra internationale og nationale studier. Der var således en variation i motiverne mellem natur/ikke-natur og abstrakte/figurative billeder. Blandt de valgte billeder var der en stor overvægt af motiver med natur.

3) Selvvalgt kunst giver patienterne en følelse af hjemlighed og tryghed

Særligt genkendeligheden i motivet og følelsen af "hjemlighed" bidrog til, at patienterne følte tryghed under indlæggelsen. Flere patienter beskrev, hvorledes deres billedmotiv skabte positive minder og tanker om oplevelser. På den måde fik de mulighed for at lade tankerne følge billedmotiverne og skabe en distraktion væk fra sygdomsforløbet og indlæggelsen.

En kvindelig patient udtalte: "Et personligt (selvvalgt) billede har gjort min lille sygehusverden mere hjemlig. Der er mange faktorer, man ikke selv har indflydelse på som indlagt pga. sygdom – men billedet har givet mulighed for at præge min fremmede verden med noget positivt. Det giver en tryghedsfornemmelse i det ukendte – en egenkontrol – og det føles godt, når meget andet er i andres hænder."

4) Billedmotivet har betydning for patientens velbefindende

Undersøgelsen afslørede derudover, at selve billedmotivet har betydning for patientens velbefindende under indlæggelsen. Patienterne udvalgte billedmotiverne på baggrund af en genkendelighed, der gav associationer til oplevelser i deres liv.

Dermed skabte patienterne distraktion gennem billedmotivet, hvilket blev oplevet som et frirum fra sygdom og indlæggelse. Patienterne beskrev, at deres valg af billedmotiver kunne frembringe glæde og positivitet. De oplevede, at genkendeligheden i motiverne havde en beroligende effekt, og skabte glæde.

Netop genkendeligheden var vigtig for mange patienter. Genkendeligheden relaterede sig til steder, hvor patienten havde været, eller gav associationer, der ledte patientens tanker hen på tidligere oplevelser. Billedkunsten medvirker således til, at patienterne får et frirum fra deres sygdom eller indlæggelsen. Genkendeligheden viste sig i patienternes valg af billedmotiver, hvor de mest foretrukne motiver overvejende var af natur og dyr.

 

Patienternes foretrukne motiv på stuen - Bøgeskov med sollys

Undersøgelsens suverænt mest populære billede: Det mest valgte billedmotiv var dette af en sti gennem en bøgeskov. Det er bl.a. karakteriseret ved både at være et foto og et naturmotiv. Billeder med figurative eller nonfigurative motiver blev i meget ringe grad valgt uanset om de indeholdt elementer af natur eller ej. Foto: Ross Hoddinott

Brugerinddragelse i fremtidens sygehusindretning

Brugerinddragelse vinder i disse år indpas på hospitalerne, og er medvirkende til, at patienterne gøres til aktive aktører i deres behandling. Forfatterne til undersøgelsen har påvist, at hospitalspatienterne ønsker indflydelse på udsmykningen af det nære miljø. For patienterne blev inddragelsen i beslutninger om billedkunst ved patientsengen således opfattet som en ret betydningsfuld del af deres indlæggelse.

Muligheden for valg af eget billede er med til at skabe en følelse af "hjemlighed" og tryghed i et ukendt miljø. Processen medvirker således til, at patienterne får en oplevelse af et mindre stressende indlæggelsesforløb. Hospitalspatienterne oplever en glæde og optimisme, når de får visuelle stimuli gennem billedkunst. Bekymringer om sygdom træder i baggrunden.

Den figurative og nonfigurative samtidskunst, som i stor udstrækning præger vores hverdag, bliver i vid udstrækning fravalgt af patienterne. I stedet vælges fotografiske billedmotiver med natur, som giver et lindrende frirum fra sygdom og indlæggelse.

Ovenstående konklusioner er interessante set i lyset af, at der i disse år bygges en række sygehuse ud over landet. Her vil muligheden for selvvalgt kunst og fotografiske motiver med natur kunne tages i betragtning, når kunstudvalgene skal træffe deres valg.

 

Kilder

 


 

 

Forskningspjojekt - Selvvalgt kunst på OUH

Undersøgelsens formål

Projektets formål var at undersøge, om selvvalgt billedkunst på patientstuerne påvirker hospitalspatienter i en dansk, somatisk afdeling, således at de oplever øget velvære, glæde og adspredelse under indlæggelsen. Hvordan påvirker selvvalgt kunstudsmykning på patientstuen den enkelte patient? Udtrykker patienter generelt et selvoplevet velbefindende/en velvære relateret til selvvalgt kunst på patientstuen?

Datamateriale

130 patienter blev i 2012/2013 inkluderet i undersøgelsen. Der blev udfyldt 127 registreringsskemaer, og derudover udfyldte 100 af patienterne et spørgeskema. Spørgeskemaerne blev suppleret med efterfølgende interview med en fokusgruppe og enkelte af patienterne. Ved indlæggelsen modtog patienterne skriftlig information, samtykkeerklæring, registreringsskema og et spørgeskema. Patienterne fik udleveret en kunstmappe, hvori patienten kunne vælge et billede ud fra et udvalg på i alt 25 billeder.

Effekter af undersøgelsen - Sonovision

Undersøgelsen gav samtidigt Sonovision mulighed for indblik i, hvilke typer motiver, der vil være specielt egnede til pleje- og behandlingsmiljøer. Det, som udenlandske undersøgelser pegede på, nemlig at patienter i overvejende grad ønsker behagelige fotografiske afbildninger af natur blev hermed bekræftet i en dansk kontekst. Sonovision har efterfølgende lanceret en serie støjdæmpende akustikbilleder og skærmvægge med fotografiske afbildninger af dansk natur.