Kom og hør Sonovisions indlæg på Health & Rehab – Temadag om brug af velfærdsteknologi

Karsten Andersen fra Sonovision fortæller i sit indlæg om, hvordan Blue Ocean Strategien har inspireret til udvikling af et koncept for tryghedsskabende kunst og indretning.

Sonovisions akustikbilleder og skærmvægge som velfærdsteknologi

Sonovisions skærmvægge og akustikbilleder indeholder ikke nogen former for mekanik eller elektronik. Alligevel henregnes vores produkter til velfærdsteknologi, som bidrager til et bedre flow i hverdagen på plejehjem og hospitaler.

Vores koncept er inspireret af Blue Ocean Strategy, hvor vi søger at tilfredsstille kundernes behov på nye og innovative måder.

Udformningen af vores produkter er nemlig resultat af systematisk afdækning af behov i pleje- og behandlingssektoren samt deltagelse i forskning inden for helende arkitektur og tryghedsskabende kunst og indretning. Vi fokuserer med vores produkter på behovet for:

  • Tryghedsskabende kunst og æstetik.
  • Begrænsning af støj.
  • Fleksibel opbygning af rum-i-rum.
  • Nem rengøring og desinfektion.

Du kan nå at tilmelde dig temadagen på Health & Rehab

Tilmeld dig CareNet-Temadag: G(l)emte ressourcer gennem velfærdsteknologi, d. 24. maj 2023 under Health & Rehab. Her kan du foruden Sonovisions indlæg høre spændende oplæg fra andre velfærdsteknologiske virksomheder, som: DigiRehab, Otiom, Wear & Care, Qwiek, Aquatime,

Derefter en stærk paneldebat med nøglepersoner fra branchen, politikere, embedsmænd, frontmedarbejdere og FOA, afsluttende med frokost og networking.

 

Tilmeld dig her

 

top