Naturbilleder på operationsgangen har mindsket patienternes nervøsitet

Tryghhedsskabende naturbillede på operationsgangen på Nordsjællands Hospital

​De nye landskabsbilleder på operationsgangen har mindsket nervøsiteten hos patienter, der venter. Motiverne skaber rammer for en ”drømmerejse” væk fra de kliniske omgivelser. Sygeplejerske Birgitte Steentoft Zilmer har i forlængelse af sit forskningsprojekt indkøbt 11 akustikbilleder med tryghedsskabende naturbilleder til Nordsjællands Hospital.

 

Naturmotiver har gjort ventetiden nemmere for patienter på Nordsjællands Hospitals operationsgang

​​Ventetid på operationsgangen kan give anledning til mange nervøse tanker. På Nordsjællands Hospital i Hillerød har uddannelsesansvarlig sygeplejerske og projektleder Birgitte Steentoft Zilmer stået bag indkøb af 11 akustikbilleder med tryghedsskabende naturmotiver til operationsgangen.

Initiativet kom på baggrund af Birgittes nylige forskningsprojekt omkring patienters opfattelse af ventetiden på operationsgangen. Forskellige aspekter blev undersøgt herunder patienternes opfattelse af rummet. Patienterne beskrev generelt omgivelserne som “kliniske”, “kolde”, “ikke hyggelige” og fyldt med hospitalsudstyr.

 

Beroligende billede på operationsgang på Nordsjællands Hospital

Det virker beroligende at ligge og se på et aftenbillede fra Roskilde Fjord. Billedet er 100% refleksfrit, så det kan ses fra alle vinkler. Billedet virker som en behagelig afledning, når patienten hverken har blade, bøger eller mobiltelefon med.

 

Naturbilleder med beroligende farver og motiver

De 11 billeder blev udvalgt ud fra, at farver som grøn og blå og udsigt til vand kan virke beroligende på patienten med sænkning af puls og respirationsfrekvens.

Birgitte Steentoft Zilmer har lavet en rundspørge blandt patienter og personale: “Der har været en rigtig god modtagelse af billederne. Patienterne har givet udtryk for at kunne genkende motiverne, som har medvirket til, at de er taget på en lille ”drømmerejse” væk fra virkeligheden, ved at ligge og tænke tilbage på dengang, de selv var i den en bøgeskov. Personalet nyder også godt af at kunne kigge på pæne og inspirerende billeder, når de færdes rundt på gangene”.

 

Læs mere om projektet

 

Evidensbaseret kunst på Nordsjællands Hospitals operationsgang

Billederne på operationsgangen tåler rengøring med desinficerende klude. Ved kraftig tilsmudsning vil lærrederne kunne tages af og vaskes i vaskemaskine ved 60 grader. Akustikbillederne har en støjdæmpende effekt, som dæmper uønsket lyd, der vandrer i gangene.

 

top