Sonovision - Helende arkitektur

- sansebaserede løsninger til hospitaler og plejemiljøer

   
 
Behagelig kunst og god akustik i hospitaler og plejemiljøer

 
 

Hvad er evidensbaseret design - Helende arkitektur?

 

Evidensbaseret design/helende arkitektur er et forskningsområde, hvor der lægges vægt på at benytte pålidelige data som grundlag for den arkitektoniske designproces. Metoden benyttes til at forbedre patienters og sygehuspersonalets velbefindende, forbedre patienternes helingsproces, reducere stress og øge sikkerheden. Sonovision bidrager aktivt til denne forskning

 

Patientværelse uden kunst

De fleste af nutidens hospitaler er designet som behandlingsmaskiner, der har fokus på tekniske og medicinske kompetencer. Man opprioriterer praktiske og anonyme overflader og nedprioriterer velværet for de mennesker hospitalet betjener.

Helende arkitektur fremmer helbredelsen

Tanken bag helende arkitektur er ikke, at arkitekturen i sig selv kan helbrede. Derimod kan arkitektoniske elementer såsom lydmiljø, dagslysets kvalitet, farver på væggene og muligheden for at være privat, social og tryg øge både den psykiske og fysiske trivsel.

I bogen Sansernes Hospital fra 2007 har overlæge på Rigshospitalet Lars Heslet sammen arkitekten Kim Dirkinck-Holmfeld sammenfattet viden om evidensbaseret design inden for hospitalssektoren. De beskriver her hvordan stimulerende omgivelser kan fremme helbredelse, så:

  • Antallet af hospitalsinfektioner falder.
  • Stress forebygges og immunforsvaret styrkes.
  • Indlæggelsestider afkortes.
  • Personalets stress reduceres og antallet af medicineringsfejl nedbringes.
  • Antallet af patientklager falder.
  • Glæden ved arbejdsmiljøet stiger.

Denne viden er baseret på videnskabelig dokumentation fra mange anerkendte videnskabelige artikler, som viser, at der er en positiv sammenhæng mellem stimulerende omgivelser og helbredelse.

 

 

 

Kontakt Sonovision for ideer til dit miljø

 

 

Et opgør med anonym og institutionspræget design og arkitektur

Sundhedsstyrelsen udgav i 2007 Arkitektoniske rammer om fysisk aktivitet i psykiatrien, der giver inspiration til nyindretning af eksisterende rum. Heri beskrives det, hvorledes hospitaler traditionelt er bygget som store maskiner, der primært har fokus på tekniske og medicinske kompetencer. Der er sjældent gjort mange overvejelser over, hvordan hospitalers indretning påvirker patienternes velbefindende. Derfor er hospitalsmiljøer ofte anonyme og institutionsprægede.

 

Odense Universits Hospital - Nyt OUH i grønne omgivelser

Fremtidens hospital med udsigt til grønt - I fremtidens sygehuse vil der være større fokus på patienternes velbefindende og positive distraktioner. Det kommer bl.a. til udtryk i det nye sygehus, som Odense Universitets Hospital har projekteret. Her er der enestuer med masser af lys og luft og udsigt til grønne omgivelser. www.nytouh.dk

Evidens Baseret design - Veldesignede omgivelser kan forkorte indlæggelsen

På Center for Health Design i Californien arbejder man intensivt med forskning indenfor hospitalsdesign som led i den terapeutiske strategi. Flere af deres undersøgelser viser, at veldesignede omgivelser kan forkorte patienternes indlæggelse. Man kan reducere stress hos både patienter og ansatte ved at gøre hospitaler mere behagelige, komfortable og understøttende.

Hospitalet skal være en tryg og behagelig oplevelse

Tendensen går derfor mod at se hospitalet som et hotel og tilbyde nogle af de samme bekvemmeligheder, der gør et hotelophold til en tryg og behagelig oplevelse. Flere steder arbejdes der målrettet på at give sygehuset hjemlighed, og finde ud af hvad der signalerer nærhed og tryghed, og samtidig rummer høj faglighed og professionalisme.

Omgivelser skal terapeutisk understøtte helbredelsen

I fremtidens design af sygehuse vil der være større fokus på velbefindende gennem f.eks. enestuer, udsigt til grønt, udsmykning og oplevelse af hjemlighed generelt. Det gøres ikke bare for pænhedens skyld, men med udgangspunkt i, at omgivelserne kan være terapeutisk understøttende for patienternes helbredelse.

 

Se også

 

Kilder og inspiration

 

Produkter